Powołanie fundacji Edukacyjne Centrum Doskonalenia

Dnia 10 marca br. w Gdańsku trzynaście związanych z Pomorskim Klastrem ICT/ETI osób i podmiotów,  aktem notarialnym ustanowiło fundację Edukacyjne Centrum Doskonalenia.

Celem działań fundacji ECD jest między innymi budowanie społeczeństwa opartego na wiedzy i innowacji, rozwój sieci współpracy i partnerstwa przedsiębiorców i innych podmiotów z instytucjami otoczenia biznesu, instytucjami edukacyjnymi oraz podmiotami administracji publicznej, podnoszenie poziomu wiedzy z zakresu ICT, podnoszenie poziomu kwalifikacji na rynku pracy oraz pobudzanie przedsiębiorczości i innowacyjności. 

Akt Powołania fundacji ECD określa jej organa, do których należą Rada Klastra, Rada Fundacji i Zarząd Fundacji. W skład pierwszego Zarządu weszli: Arkadiusz Wódarczyk – Prezes Zarządu, Madgalena Pawlun – Członek Zarządu oraz Damian Derebecki – Członek Zarządu.

 

Pełna lista Fundatorów fundacji EdukacyjneCentrumDoskonalenia jest następująca:

1.       DC EDUKACJA Sp. z o.o.

2.       DET NORSKE VERITAS BUSINESS ASSURANCE POLAND Sp. z o.o.

3.       Flextronics International Poland Sp. z o.o.

4.       SmartMedia Sp. z o.o.

5.      ROBONET Sp. z o.o.

6.      Arkadiusz Wódarczyk

7.      Marita Koszarek

8.      Magdalena Pawlun

9.      Beata Szulc

10.   Justyna Mirska

11.   Łukasz Kulas

12.   Maciej Filarecki

13.   Maciej Topolewski.

 

 

 

Status fundacji ECD będzie w ciągu najbliższych dni dostępny na naszej stronie www.