FUNDACJA ECD zarejestrowana z dniem 25 marca 2011

Z przyjemnością informujemy, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Gdańsku z dnia 25 marca 2011 roku fundacja Edukacyjne Centrum Doskonalenia została zarejestrowana. Wydane postanowienie jest skuteczne i wykonalne z dniem wydania (art. 694 [5]  2 k.p.c.).

Więcej informacji o fundacji w artykule Powołanie fundacji Edukacyjne Centrum Doskonalenia.