Wydarzyło się w Interizon

Zaproszenie do budowania potencjału biznesowego w obszarze "Smart"

Wszystkich zainteresowanych tworzeniem szeroko rozumianych produktów i usług do zastosowań typu Smart City/Building/Factory/.., w tym zainteresowanych wspólną promocją i rozwojem złożonych rozwiązań wspierających funkcjonowanie miasta i jego mieszkańców, zapraszamy do współpracy w ramach Grupy Zadaniowej "Smart" Klastra Interizon.

Czytaj więcej...

Informacje po drugim spotkaniu w sprawie Inteligentnych Specjalizacji

9 lipca br. odbyło się drugie spotkanie poświęcone budowie Inteligentnej Specjalizacji dla Klastra Interizon, w trakcie którego podsumowaliśmy wszystkie zgłoszone przez Uczestników Klastra propozycje projektów,proponowanych do włączenia w aplikację konkursową. Dziękujemy za zaangażowanie oraz udział we wszystkich dotychczasowych pracach.

Czytaj więcej...

Interizon przystępuje do Business Roaming Agreement

W czerwcu Interizon - Pomorski Klaster ICT rozpoczął oficjalną współpracę międzynarodową w ramach inicjatywy Business Roaming Agreement stworzonej przez szwedzki klaster ICT Clusterland. Inicjatywa ma na celu nawiązania kontaktów pomiędzy członkami klastrów ICT na całym świecie. Jest to kolejna, po projekcie ACCUS, działalność Klastra Interizon, która ma budować powiązania międzynarodowe oraz umożliwić uczestnikom klastra kontakty, a także stymulować eksportu produktów i usług.

Czytaj więcej...

ACCUS dla bezpieczeństwa mieszkańców miast nadbałtyckich

Poprawa bezpieczeństwa życia mieszkańców dzięki instalacji w Gdańsku systemu ACCUS (Adaptive Cooperative Control in Urban (sub)Systems) - najbardziej zaawansowanej instalacji typu Smart City  w Europie  - była jednym z zagadnień poruszonych podczas konferencji "Mieszkańcy na rzecz bezpieczeństwa" odbywającej się w dniach 25-27 czerwca br. w Gdańsku. Prezentację dotyczącą wdrożenia pilotażowego instalacji przedstawił dr inż. Łukasz Kulas, koordynator krajowy projektu ACCUS.

Czytaj więcej...

O inteligentnych miastach w Gdańsku - podsumowanie ACCUS General Assembly 2014

ACCUS General Assembly 2014 już za nami. Czterodniowe spotkania związane z pracami nad najbardziej zaawansowaną instalacją typu Smart City w Europie zgromadziły blisko 50 inżynierów i managerów z firm i instytucji z 8 krajów Unii Europejskiej (w tym m.in. Finlandii, Hiszpanii, Holandii i Polski). Była to pierwsza taka okazja dla firm Klastra Interizon do spotkania i nawiązania współpracy z członkami międzynarodowego konsorcjum realizującego projekt ACCUS.

Czytaj więcej...