Fundacja INTERIZON - o fundacji

Na mocy umowy trójstronnej z dn. 1 lipca 2013r. funkcję Koordynatora Klastra Interizon pełni Fundacja INTERIZON, która wspólnie z Politechniką Gdańską, jako Administratorem, realizuje zadania związane z bieżącą administracją Klastra Interizon. 

Fundacja INTERIZON została powołana 25 stycznia 2013r. w celu inicjowania i koordynowania działań na rzecz rozwoju współpracy w Klastrze.

Czytaj więcej...

Cele Fundacji INTERIZON

Cele Fundacji INTERIZON obejmują działania na rzecz:

  • budowania społeczeństwa opartego na wiedzy i innowacji, poprzez ułatwianie dostępu do nowej wiedzy i stymulowanie innowacji, w szczególności poprzez promowanie środowiska partnerstwa Klastra INTERIZON, jako atrakcyjnego środowiska  współpracy i innowacyjnego ośrodka technologii ICT ,
  • budowania i rozwoju sieci współpracy przedsiębiorców i innych podmiotów z instytucjami otoczenia biznesu, instytucjami edukacyjnymi oraz podmiotami administracji publicznej, w tym  zapewnienie funkcjonowania struktur organizacyjno-finansowych dla Klastra INTERIZON

    Czytaj więcej...

Zarząd Fundacji INTERIZON

Fundacją INTERIZON kieruje 2-osobowy Zarząd w składzie:

  • Izabela Disterheft – Prezes Zarządu

W latach 2013-2016 zarządzała Gdańskim Parkiem Naukowo - Technologicznym (ponad 100 firm z branż: ICT, biotechnologicznej; ponad 40 tys m2 powierzchni techniczno - biurowo - laboratoryjnej (3 budynki), 1000 osób na co dzień pracujących w firmach Parku) oraz zespołem branżowych ekspertów. Wcześniej była kierownikiem biura obsługi inwestorów w Gdańskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego. Dbała m.in. o napływ inwestorów do regionu, promowała tereny inwestycyjne będące w posiadaniu Spółki (Park Przemysłowo - Technologiczny Maszynowa, Pomorskie Centrum Logistyczne). Organizowała misje gospodarcze (w tym do USA, Niemiec, Danii). Jest autorem i współautorem wielu inicjatyw i wydarzeń. Szkoli w zakresie sztuki prezentowania potencjału biznesu przed inwestorami, partnerami biznesowymi. Zawsze otwarta na nowe wyzwania. Swoją pracę opiera o autentyczność i zaangażowanie, a przede wszystkim relacje. Z łatwością łączy ludzi, fakty i sprawia, że rzeczy się dzieją. Uwielbia pracę w grupie, podczas której każdy buduje wartość dodaną do projektu na bazie swoich kompetencji.

  • Jarosław Parzuchowski – Wiceprezes Zarządu

Od 2014 roku koordynował działania organizacyjno-administracyjne Centrum Obsługi Klastra. Aktywnie uczestniczył w procesie aplikowania o status Krajowego Klastra Kluczowego oraz Inteligentną Specjalizację Pomorza. Przewodniczący Rady Inteligentnej Specjalizacji „Technologie interaktywne w środowiskach nasyconych informacyjnie”. W latach 2009 – 2015 pracował na Politechnice Gdańskiej gdzie zarządzał projektami inwestycyjnymi o wartości ponad 50 mln zł, w tym powstaniem unikatowego w skali światowej Laboratorium Zanurzonej Wizualizacji Przestrzennej. Pełen pozytywnej energii, zawsze zaangażowany w podejmowane działania. W pracy ceni skuteczność, własną inicjatywę oraz kreatywność.