Zarząd Fundacji INTERIZON

Fundacją INTERIZON kieruje 2-osobowy Zarząd w składzie:

W latach 2013-2016 zarządzała Gdańskim Parkiem Naukowo - Technologicznym (ponad 100 firm z branż: ICT, biotechnologicznej; ponad 40 tys m2 powierzchni techniczno - biurowo - laboratoryjnej (3 budynki), 1000 osób na co dzień pracujących w firmach Parku) oraz zespołem branżowych ekspertów. Wcześniej była kierownikiem biura obsługi inwestorów w Gdańskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego. Dbała m.in. o napływ inwestorów do regionu, promowała tereny inwestycyjne będące w posiadaniu Spółki (Park Przemysłowo - Technologiczny Maszynowa, Pomorskie Centrum Logistyczne). Organizowała misje gospodarcze (w tym do USA, Niemiec, Danii). Jest autorem i współautorem wielu inicjatyw i wydarzeń. Szkoli w zakresie sztuki prezentowania potencjału biznesu przed inwestorami, partnerami biznesowymi. Zawsze otwarta na nowe wyzwania. Swoją pracę opiera o autentyczność i zaangażowanie, a przede wszystkim relacje. Z łatwością łączy ludzi, fakty i sprawia, że rzeczy się dzieją. Uwielbia pracę w grupie, podczas której każdy buduje wartość dodaną do projektu na bazie swoich kompetencji.

Od 2014 roku koordynował działania organizacyjno-administracyjne Centrum Obsługi Klastra. Aktywnie uczestniczył w procesie aplikowania o status Krajowego Klastra Kluczowego oraz Inteligentną Specjalizację Pomorza. Przewodniczący Rady Inteligentnej Specjalizacji „Technologie interaktywne w środowiskach nasyconych informacyjnie”. W latach 2009 – 2015 pracował na Politechnice Gdańskiej gdzie zarządzał projektami inwestycyjnymi o wartości ponad 50 mln zł, w tym powstaniem unikatowego w skali światowej Laboratorium Zanurzonej Wizualizacji Przestrzennej. Pełen pozytywnej energii, zawsze zaangażowany w podejmowane działania. W pracy ceni skuteczność, własną inicjatywę oraz kreatywność.