(GZ) Edukacyjne Centrum Doskonalenia

 
 • Sekcja:
 • Koordynator sekcji:
 • Lider grupy zadaniowej:
 • Data utworzenia:
 • ...
 • ...
 • Robert Olewniczak
 • 9 czerwca 2011 (zmiana nazwy z Edukacyjne Centrum Doskonałości)

Cel grupy zadaniowej:

Działanie na rzecz rozwoju branży IT w Regionie poprzez:
1. Diagnozowanie potrzeb edukacyjnych w dziedzinie IT, tworzenie platformy współpracy w dziedzinie edukacji pomiędzy przedsiębiorstwami ICT oraz ECD.
2. Organizowanie kursów i szkoleń odpowiadających na te potrzeby.
3. Pozyskiwanie źródeł finansowania zwiększających dostępność kursów i szkoleń.

 
 
 • Planowane zadania grupy zadaniowej:
 1. Powołanie Rady Programowej ECD której celem będzie opracowywanie programów oraz wypracowanie metod/narzędzi współpracy z przedsiębiorstwami branży ICT z Regionu oraz potencjalnymi inwestorami w zakresie ich potrzeb edukacyjnych i kadrowych.
  2. Tworzenie Bazy Wiedzy ECD zbierającej informacje pod kątem zatwierdzonych do realizacji programów na temat potencjalnych trenerów, materiałów, literatury oraz zasobów do przeprowadzenia szkolenia.
  3. Dobór źródeł finansowania do realizacji opracowanych przez Radę programów (InvestGda?).
  4. Opracowanie metod/regulaminu rekrutacji uczestników szkoleń.
  5. Realizacja pierwszego pilotażowego programu.
 
 
 • Uwagi dodatkowe:
 1. Grupa Zadaniowa jest w trakcie organizacji, lista członków, działania i cele będą dostosowywane w trakcie bieżących prac grupy.