(GZ) Opracowanie programu nauczania na poziomie technikum - specjalności Aplikacje Mobilne i Tester Oprogramowania

 
 • Sekcja:
 • Koordynator sekcji:
 • Lider grupy zadaniowej:
 • Data utworzenia:
 • Kapitał Ludzki
 • Bohdan Gotkiewicz
 • Dorota Blicharz
 • 7 marca 2013

Cel grupy zadaniowej:

Przygotowanie programu nauczania przedmiotów Aplikacje mobilne i Tester oprogramowania na poziomie technikum

 
 
 • Planowane zadania grupy zadaniowej:
 1. Przygotowanie programu nauczania przedmiotów Aplikacje mobilne i Tester oprogramowania na poziomie technikum
 
 
 • Uwagi dodatkowe: