(GZ) Rozwój produktów i usług w obszarze Smart

 
 • Sekcja:
 • Koordynator sekcji:
 • Lider grupy zadaniowej:
 • Data utworzenia:
 • Badania, Rozwój i Innowacje
 • Łukasz Kulas
 • ...
 • ...

Cel grupy zadaniowej:

Stworzenie katalogu produktów i usług firm należących do obszaru Smart.

 
 
 • Planowane zadania grupy zadaniowej:
  1. Przygotowanie wspólnej oferty produktów i usług w postaci katalogu.
  2. Wypracowanie wspólnych form działania w obszarze Smart (w tym przy wykorzystaniu potencjału projektu ACCUS).
  3. Opracowanie sposobów promocji produktów i usług obszaru Smart (w tym m.in. przeprowadzenie działań informacyjnych na Pomorzu, stworzenie strony www, itp.) oraz grup odbiorców.
  4. Przeprowadzenie warsztatów w Urzędzie Marszałkowskim dla gmin województwa pomorskiego.
  5. Wspólny udział w konferencji Smart Metropolia.
  6. Przygotowanie zestawień i raportów w celu oceny działań grupy i możliwości rozwoju firm w obszarze Smart.
 
 
 • Uwagi dodatkowe: