(GZ) Studia podyplomowe - Inżynier Procesu PCBA

 
 • Sekcja:
 • Koordynator sekcji:
 • Lider grupy zadaniowej:
 • Data utworzenia:
 • Kapitał Ludzki
 • Arkadiusz Wódarczyk
 • Piotr Kaźnica
 • 2011-10-20

Cel grupy zadaniowej:

Powołanie nowego kierunku studiów podyplomowych o roboczej nazwie „Inżynier procesu PCBA”. Kierunek ten ma być bezpośrednią odpowiedzią na potrzeby biznesowe branży ICT w województwie pomorskim oraz w kraju.

 
 
 • Planowane zadania grupy zadaniowej:
 1. Określenie docelowej nazwy studiów podyplomowych.

  2.    Zdefiniowanie jednostki prowadzącej studia podyplomowe oraz określenie, które wydziały Politechniki Gdańskiej będą zaangażowane w kształcenie.

  3.    Kandydatura na kierownika studiów podyplomowych.

  4.    Zdefiniowanie sylwetki absolwenta oraz kwalifikacji zdobywanych po ukończeniu studiów.

  5.    Zdefiniowanie wymagań wstępnych dla kandydatów na studia. Określenie zasad rekrutacji.

  6.    Przewidywany limit przyjęć na studia.

  7.    Czas trwania studiów (liczba semestrów).

  8.    Opracowanie ramowego programu studium.

  9.    Opracowanie szczegółowego programu nauczania.

  10. Opracowanie planu studiów.

  11. Przygotowanie materiałów szkoleniowych

  12. Przygotowanie kadry dydaktycznej. Imienny wykaz osób wybranych do realizacji studiów.

  13. Zdefiniowanie i przygotowanie infrastruktury niezbędnej do prowadzenia studiów.

  14. Wysokość opłaty za studia podyplomowe.

 
 
 • Akredytacja przez Koordynatora sekcji GZ:
 1. Kierunek studiów zgodny ze strategią rozwoju branży ICT.