(GZ) Współpraca technologiczna z operatorami telefonii mobilnej

 • Sekcja:
 • Koordynator sekcji:
 • Lider grupy zadaniowej:
 • Data utworzenia:
 • Sekcja infrastruktury
 • Marek Łangowski
 • ..............
 • 2011-09-19

Cel grupy zadaniowej:

Nawiązać współpracę technologiczną zainteresowanych uczestników Klastra z operatorem telefonii mobilnej

 
 
 • Planowane zadania grupy zadaniowej:
1. Wypracować ofertę współpracy Klastra z operatorem telefonii mobilnej
2. Nawiązać współpracę z operatorem telefonii mobilnej i rozwijać ją
3. Rozwijać współpracę i wymianę technologiczną pomiędzy uczestnikami GZ
4. Wspierać budowę wspólnej infrastruktury wspierającej rozwój technologiczny oferty Klastra w zakresie telefonii mobilnej
5. Zbudować markę PKICT w świadomości operatorów
 
 
 • Akredytacja przez Koordynatora sekcji GZ i Lidera GZ:
 1. GZ jest niezbędna dla uruchomienia technologicznej współpracy z operatorami. Wybór lidera GZ nastąpił w efekcie głosowania uczestników spotkania inicjacyjnego
 
 
 • Uwagi dodatkowe:
 1. Grupa Zadaniowa jest w trakcie organizacji, lista członków, działania i cele będą dostosowywane w trakcie bieżących prac grupy. ADVA udostępni pracownika na potrzeby administracyjnej obsługi GZ i prac Lidera GZ