Zasady powoływania i pracy Grupy Zadaniowej

Zasady powoływania i pracy Grupy Zadaniowej opisane są w  Regulaminie Grup Zadaniowych Klastra, dostępne po zalogowaniu w artykule Dokumenty dla Uczestnika.