Czym jest Krajowy Klaster Kluczowy ?

Krajowy Klaster Kluczowy (KKK) to klaster o istotnym znaczeniu dla gospodarki kraju i wysokiej konkurencyjności międzynarodowej; KKK będą identyfikowane na poziomie krajowym, m.in. w oparciu o kryteria dotyczące: masy krytycznej, potencjału rozwojowego i innowacyjnego, dotychczasowej i planowanej współpracy oraz doświadczenia i potencjału koordynatora. 

 

Konkurs o status Krajowego Klastra Kluczowego organizowany jest przez Ministerstwo Gospodarki we współpracy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości.

 

Więcej informacji: http://goo.gl/gB8Z1t

 

Uzyskanie tego wyróżnienia leży w interesie wszystkich Uczestników Klastra, którzy uzyskają dzięki temu szereg konkretnych, wymiernych korzyści, np.:

- znaczne ułatwienie ekspansji na rynki międzynarodowe,

- podniesienie prestiżu jaki daje uczestnictwo w Klastrze,

- umocnienie pozycji lobbingowej Klastra.

Prośba o przesłanie oświadczenia.

Szanowni Uczestnicy Klastra,
w związku z przygotowywaną przez Klaster Interizon aplikacją w konkursie o przyznanie statusu Krajowego Kastra Kluczowego (KKK) prosimy o podpisanie przez osobę upoważnioną, zgodnie z KRS i dostarczenie Oświadczenia, które znajdą Państwo tutaj.


Ze względu na wymagania Regulaminu konkursu oraz Umowy Partnerstwa Klastra, dokument ten musi zostać złożony przez każdego Uczestnika, w związku z czym jest niezbędny do skutecznego aplikowania Klastra w konkursie.
Prosimy o przesłanie zeskanowanego dokumentu na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. do dnia 03.06.2015 r.

 

Oryginał dokumentu prosimy przesłać pocztą na adres:

Politechnika Gdańska
Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
Nowy Gmach, pokój 304
ul. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk, Polska