Administrator Klastra Interizon

Ze względu na wysoki stopień złożoności przewidywanego rozwoju  uczestnicy klastra zdecydowali się powołać Administratora klastra, posiadającego nie tylko kompetencje, ale też silną pozycję i neutralność niezbędną dla sprawnego organizowania działań inicjatywy. W pierwszych fazach funkcjonowania inicjatywy rolę Administratora przyjęła na siebie Politechnika Gdańska / Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki/. Rola administratora klastra jest kontynuacja dotychczas podejmowanych przez Politechnikę działań mających na celu utworzenie i rozwój inicjatywy klastrowej, platformy owocnej współpracy branży ICT.  Projekty realizowane dotychczas  obejmowały m.in. rozwój sieci współpracy pomiędzy sektorem badawczo-rozwojowym, przedsiębiorstwami i innymi podmiotami na poziomie regionalnym i lokalnym. Organizowane są m.in.  spotkania, często w formie warsztatów, pozwalające uczestnikom na poznanie partnerów branżowych, uzyskanie informacji o możliwościach współpracy, poznanie dostępnych narzędzi oraz źródeł zwiększania innowacyjności. Podjęte przez Administratora działania pozwoliły na osiągnięcie pierwszych korzyści, które są zachętą dla kolejnych firm i instytucji do uczestnictwa w przedsięwzięciach w ramach klastra. Potwierdzeniem skuteczności i efektywności działania Administratora Klastra jest szereg (5) zrealizowanych z sukcesem projektów z działań ZPORR, POKL, RPO o łącznym budżecie ponad 4 mln zł oraz sprawnie funkcjonujące Biuro Klastra.