Projekt Leannovation Accelerate

Fundusz kapitałowy Black Pearls, uczestnik Klastra, otrzymał dodatkowe finansowanie nowych projektów inwestycyjnych w kwocie 10 000 000 PLN z Działania 3.1. „Inicjowanie działalności innowacyjnej” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Budżet inwestycyjny o całkowitej wartości 12 500 000 PLN zostanie wykorzystany na inwestycje w projekty biznesowe podwyższonego ryzyka we wczesnej fazie rozwoju. Fundusz przewiduje inwestycje w nowopowstające podmioty oraz ich akcelerację przy współpracy z zespołem ekspertów branżowych i naukowych.

Planowane inwestycje będą dokonywane poprzez obejmowanie udziałów w projektach w zamian za finansowanie w wysokości od 50 000 do 1 000 000 PLN. Zakładamy 2-letni horyzont inwestycyjny Funduszu.

Zachęcamy do zgłaszania projektów do inwestycji poprzez stronę http://blackpearls.pl/pl/investment/