Struktura i zadania

9 lutego 2012 roku Uchwałą Rady Klastra zatwierdzono nową organizację prac Rady Klastra. Zadania realizowane będą w ramach 4 nowych sekcji: Kapitał Ludzki, Badania, Rozwój i Innowacje, Współpraca oraz Strategia i Wizerunek.  Sekcje wraz z ich opracowanymi celami oraz osobami koordynującymi działania przedstawiamy w tabeli poniżej.

 

Sekcja KAPITAŁ LUDZKI


  • Bohdan Gotkiewicz

1.1.Rozwój kompetencji pracowników branży

1.2.Dopasowanie programów nauczania do potrzeb firm

1.3.Wspólne projekty szkoleniowe

1.4.Zdobywanie nowych kwalifikacji przez uczestników rynku pracy (przebranżawianie)

1.5.Programy zdobywania przez studentów doświadczenia zawodowego

1.6.Integracja HR branży ICT

1.7.Promocja branży ICT wśród uczniów

1.8.Promocja branży ICT jako dobrego pracodawcy

1.9.Grupy zadaniowe:

(GZ) Edukacyjne Centrum Doskonalenia

(GZ) Studia Podyplomowe – Inżynier Procesu PCBA

Sekcja BADANIA, ROZWÓJ I INNOWACJE (PROJEKTY B+R+I)


  • Łukasz Kulas

 

  • Krzysztof Nyka

2.1. Promocja osiągnięć Nauki w Biznesie dla ich komercjalizacji

2.2. Poszukiwanie placówek Nauki dla rozwiązywania problemów Biznesu Projekty B+R – partnerstwa 
2.3. Zasady transferu technologii i komercjalizacji innowacji

2.4. Wzajemna promocja kultur Nauki i Biznesu

2.5. Rozwój zaplecza badawczo – wdrożeniowego

2.6. Międzynarodowa współpraca B+R

2.7. Projekty ponadregionalne i międzynarodowe

2.8. Modelowe projekty ICT dla Administracji i Instytucji

2.9. Grupy zadaniowe:

(GZ) Przemysłowe Centrum Badań i Rozwoju

(GZ) Oprogramowanie Open Source na rzecz organizacji publicznych

Sekcja WSPÓŁPRACA


  • Łukasz Szulc

 

  • Paweł Pisarski

3.1.Wspólne projekty Uczestników

3.2.Wspólna infrastruktura Uczestników

3.3.Usługi dla Uczestników (doradztwo - proj. UE, prawo, marketing, export itp.)

3.4.Integracja środowiska Uczestników Klastra

3.5.Poszukiwanie platform produktowych

3.6.Komunikacja wewnętrzna Klastra

3.7.Baza firm, produktów i usług firm Klastra - mapowanie firm Klastra

3.8.Wdrażanie ICT w innych branżach

3.9.Spotkania kooperacyjne i misje gospodarcze (wyj. i przyjazd.)

3.10.Współpraca z instytucjami pokrewnymi (podział/outsourcing zadań)

3.11.Grupy zadaniowe

(GZ) Współdzielenie zasobów sprzętowych

(GZ) Współpraca technologiczna z operatorami telefonii mobilnej

(GZ) Wsp6lna infrastruktura - aparatura pomiarowa

Sekcja STRATEGIA I WIZERUNEK


  • Maciej Filarecki

 

  • Witold Trzebiatowski

4.1.Uzgadnianie i koordynowanie realizacji strategii Klastra

4.2.Reprezentowanie Klastra wobec władz i instytucji

4.3.Opracowywanie planów promocji Klastra (analizy rynkowe, prognozy)

4.4.Nadzór nad współpracą między Radą Klastra a Administratorem (Manager, Biuro)

4.5.Lobbing branży ICT

4.6.Pozycjonowanie Klastra jako ośrodka opiniotwórczego i konsultacyjnego

4.7.Współpraca z innymi klastrami (kraj i zagranica)

4.8.Inicjowanie współpracy z instytucjami pokrewnymi (podział/outsourcing zadań)