Ulga podatkowa na działalność B+R, warsztat 6.09.2017

Serdecznie zapraszamy na interaktywne warsztaty, na których poznacie Państwo możliwości oraz warunki skorzystania z ulgi podatkowej na działalność B+R.

Obecnie obowiązujące przepisy szeroko definiują działalność B+R, co pozwala przedsiębiorcom zakwalifikować koszty wszelkich prac polegających na nabywaniu, łączeniu i wykorzystywaniu dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i działalności gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejętności do planowania produkcji oraz tworzenia ulepszonych produktów, procesów i usług. Prawo do ulgi na działalność badawczo-rozwojową nie jest więc zarezerwowane jedynie dla przedsiębiorców prowadzących wyspecjalizowane badania naukowe, ale jest potencjalnie dostępne również dla wszystkich tych przedsiębiorców, którzy prowadzą prace nad wdrażaniem nowych produktów lub usług, jak również ulepszaniem istniejących.     

Zaletą ulgi B+R jest to, że aby dokonać odliczenia nie ma potrzeby uczestniczenia w konkursie, a wystarczy, że odliczenie zostanie wykazane w deklaracji podatkowej. Tym samym wiele projektów B+R, które mają mniejsze szanse dofinansowania grantem (gdzie obowiązuje zasada konkursowa), może zostać zgłoszone w ramach nowej ulgi na B+R. 

Radosław Ciechański - ekspert w zakresie pomocy publicznej. Pracuje w Zespole Ulg i Dotacji KPMG od 2009 roku. Posiadając bogate doświadczenie w zakresie pomocy publicznej,  od lat skutecznie wspiera przedsiębiorców w optymalizacji ich działalności. Specjalista w pozyskiwaniu dotacji z funduszy UE, środków krajowych, inicjatyw UE oraz innych źródeł wsparcia, przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie oraz audycie i rozliczaniu otrzymanej pomocy publicznej.

Tworzy i realizuje wieloletnie strategie finansowania działalności przedsiębiorstw ze środków publicznych. Posiada doświadczenie w ustanawianiu programów wieloletnich i wprowadzaniu inwestorów do SSE. Dysponuje szeroką wiedzą w zakresie Funduszy Europejskich, ukończył szereg szkoleń i kursów, a także posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, konferencji i spotkań informacyjnych dotyczących tematyki pomocy publicznej. Jest również autorem artykułów i opracowań dotyczących wsparcia dla przedsiębiorców. Współpracuje z klientami z sektorów m.in.: teleinformatycznego, motoryzacyjnego, energetycznego, chemicznego, FMGC, medycznego.

Zgłoszenia:

https://evenea.pl/imprezy/szkolenia/gdansk/ulga-podatkowa-na-dzialalnosc-br-161586/?source=directory

Warsztaty odbędą się pod warunkiem zgłoszenia min. 10 osób.