Wybór wykonawcy w ramach zapytania ofertowego nr 1/Interizon/2017

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/Interizon/2017 dotyczące wyboru doradców świadczących usługi w  projekcie „IKI – Internacjonalizacja Klastra Interizon” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny została wybrana oferta firmy Trigonum Sp. z o.o.