Zapytania ofertowe

W związku z realizacją przez Fundację Interizon projektu pn. „IKI - Internacjonalizacja Klastra Interizon”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Fundacja Interizon ogłasza zapytania ofertowe nr 2 i 3:

 

Wybór personelu, realizującego zadania związane z zarządzaniem zamówieniami oraz sprawozdawczością finansowo-rzeczową 
projektu w ramach projektu 
„IKI – Internacjonalizacja Klastra Interizon” POIR.02.03.03-22-0002/16 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1051253

Wybór personelu do realizacji zadań związanych z organizacją inicjatyw wspólnych 
w ramach projektu 
„IKI – Internacjonalizacja Klastra Interizon” POIR.02.03.03-22-0002/16 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1051287