Zgromadzenie Członków Klastra Interizon 30.11.2017

 

Wszystkich Uczestników Klastra zapraszamy na Zgromadzenie Członków Klastra Interizon, które odbędzie się 30 listopada 2017 r. o godz. 14:00 w Gdańsku, w sali Rady Wydziału nr NE 140 w Nowym Gmachu Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej.

Planowany porządek obrad posiedzenia:

1. Otwarcie Zgromadzenia

2. Wybór członków Komisji Skrutacyjnej i Przewodniczącego Zgromadzenia Członków

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Członków oraz jego zdolności do podejmowania uchwał 

4. Przyjęcie porządku obrad

5. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia rocznych sprawozdań, tj. Rady Klastra oraz Administratora/Koordynatora z działalności w roku 2015/2016, w tym sprawozdania finansowego z działalności Klastra w tym okresie

6. Podsumowanie bieżących działań oraz planów rozwojowych Klastra

7. Wolne wnioski

8. Zamknięcie Zgromadzenia

 

Rejestracja uczestników rozpocznie się o godz. 13:30, a przewidywany czas trwania posiedzenia to ok. 180 min (do 16:30).

Informacje dodatkowe:

1. Uczestnik Klastra może uczestniczyć w obradach Zgromadzenia Członków osobiście (w przypadku spółki przez osoby mające statutowe prawo reprezentowania spółki) lub poprzez swoich przedstawicieli, nie więcej jednak niż w liczbie od 1 do 10 osób, przy czym wówczas należy wyraźnie wskazać jedną osobę uprawnioną do głosowania w imieniu Uczestnika. 

2. Upoważnionym do głosowania na Zgromadzeniu Członków w imieniu Uczestnika jest: 

a. osoba reprezentująca podmiot będący Uczestnikiem z mocy prawa, m.in.:

- właściciel firmy (osoba prowadząca działalność gospodarczą); 

- osoba uprawniona do reprezentowania podmiotu zgodnie z uregulowaniami wewnętrznymi tego podmiotu (ujawniona w KRS), zwykle członkowie Zarządu, prokurent, dyrektor itd.– w przypadku osoby prawnej (np. spółki czy jednostki samorządu), czy jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej;

albo
b. pełnomocnik ustanowiony przez Uczestnika - osoba upoważniona do działania (głosowania)

przez osobę wskazaną w pkt. a. powyżej, w drodze pisemnego pełnomocnictwa okazanego (woryginale) przy rejestracji obecności Uczestnika na początku posiedzenia Zgromadzenia Członków – formularz pełnomocnictwa przesyłamy w załączeniu

3. W przypadku obecności na posiedzeniu poprzez pełnomocnika prosimy o przesłanie do dnia 22 listopada 2016 r. zeskanowanego (z podpisem!) dokumentu pełnomocnictwa na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. oraz dostarczenie oryginału dokumentu pełnomocnictwa przy rejestracji na posiedzeniu Zgromadzenia Członków.

Jednocześnie uprzejmie prosimy o dokonanie rejestracji udziału w posiedzeniu Zgromadzenia Członków w formie elektronicznej do dnia 22 listopada 2016r. poprzez formularz dostępny tutaj: 

https://goo.gl/forms/w3GD51OehPmaYhN73