III Kongres Klastrów Polskich 22 września 2015, Sejm RP w Warszawie

Kongres Klastrów Polskich to niewątpliwie najważniejsze wydarzenie w kraju poświęcone tematyce klastrowej i wspaniała inicjatywa Parlamentarnego Zespołu ds. Polityki Klastrowej, posiadającego istotne znaczenie w kształtowaniu polityki gospodarczej kraju. Dotychczasowe edycje Kongresu cieszyły się dużym zainteresowaniem, wydarzenie z roku na rok przyciąga rosnącą liczbę przedstawicieli środowisk klastrowych, przedsiębiorców, naukowców oraz władz regionalnych. W jednym miejscu spotkają się najważniejsi przedstawiciele Państwa zaangażowani w rozwój klasteringu. To szansa na wymianę doświadczeń, promowanie idei współpracy pomiędzy firmami oraz współdziałanie w celu rozwiązania problemów.
Więcej informacji pod adresem: http://bit.ly/1TSL5pV

Nabór kandydatów na ekspertów Ministerstwa Gospodarki.

Ministerstwo Gospodarki pełniące funkcję Instytucji Pośredniczącej w ramach osi priorytetowych: 2. Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I oraz 3. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020 (PO IR) zaprasza do składania wniosków o wpis do wykazu kandydatów na ekspertów w dziedzinie/zakresie: Innowacyjności, Branży, Analizy finansowej, Zarządzania
WIĘCEJ.

Konkurs Energia+ Innowacje.

ENEA wraz z partnerami: Krajową Izbą Gospodarczą, Polskim Instytutem Badań i Rozwoju, Funduszem GIZA Polish Ventures zaprasza do udziału w Konkursie Energia+ Innowacje. Główną nagrodą w Konkursie Energia+ Innowacje jest pozyskanie łącznego finansowania w wysokości 1 mln zł na rozwój innowacyjnej, autorskiej technologii dla elektroenergetyki.
WIĘCEJ.

Inteligentne Specjalizacje.

W ostatnich tygodniach odbył się szereg spotkań z Uczestnikami Klastra w kwestii Inteligentnych Specjalizacji Pomorza, były to spotkania robocze dotyczące następujących obszarów IS :

I. Projekty horyzontalne w obszarze Organizacyjnym

II. Projekty horyzontalne w obszarze Inwestycyjnym

III. Projekty horyzontalne w obszarze Infrastruktury

IV. Projekty horyzontalne w obszarze Kapitał ludzki

V. Projekty Badawczo-rozwojowe

Grupa Zadaniowa SPACE.

Odbyło się kolejne spotkanie GZ Space. Podczas spotkania zostały poruszone tematy:

• omówienie rekomendacji ESA dla Polski,

• przegląd programów unijnych, które mogłyby wesprzeć projekty związane z sektorem kosmicznym,

• wystosowaniu prośby do Polskiej Agencji Kosmicznej w sprawie udzielenia informacji o składzie osobowym Rady Polskiej Agencji Kosmicznej, w imieniu Klastra Interizon,

• rozważanie nad kwestią jak zainteresować PAK działaniami GZ Space.

Jeśli są Państwo zainteresowani dołączeniem do GZ Space i sektorem kosmicznym prosimy o kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.