Cluster
members

Members list

Choose category
and/or enter manually

FUNDACJA ECD

Celem działań Fundacji ECD jest budowanie społeczeństwa opartego na wiedzy i innowacji, rozwój sieci współpracy i partnerstwa przedsiębiorców, podnoszenie poziomu wiedzy z zakresu ICT, podnoszenie poziomu kwalifikacji na rynku pracy.

1)BUDOWA SPOŁECZENSTWA OPARTEGO NA WIEDZY I INNOWACJI;
2)BUDOWANIA KAPITAŁU I ZAUFANIA SPOŁECZNEGO, POPRZEZ ŁACZENIE SRODOWISKA
GOSPODARCZEGO, NAUKI, ADMINISTRACJI ORAZ INSTYTUCJI WSPIERAJACYCH;
3) ROZWÓJ SIECI WSPÓŁPRACY I PARTNERSTWA PRZEDSIEBIORCÓW I INNYCH PODMIOTÓW Z
INSTYTUCJAMI OTOCZENIA BIZNESU, INSTYTUCJAMI EDUKACYJNYMI ORAZ PODMIOTAMI
ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ;
4)DZIAŁANIE NA RZECZ WZROSTU KONKURENCYJNOSCI POPRZEZ DOSTEP DO
WYKWALIFIKOWANYCH KADR;
5) ROZWÓJ PROCESU POZYSKIWANIA WIEDZY I UMIEJETNOSCI, A TAKZE ROZWOJU I WDRAZANIA
NOWYCH NARZEDZI I TECHNIK EDUKACYJNYCH;
6) PODNOSZENIE POZIOMU WIEDZY I UMIEJETNOSCI, W SZCZEGÓLNOSCI W ZAKRESIE KIERUNKÓW
MATEMATYCZNO-FIZYCZNYCH, TECHNICZNYCH, INFORMATYCZNYCH, TELEKOMUNIKACYJNYCH ITD.;
7)PODNOSZENIE POZIOMU KWALIFIKACJI OSÓB NA RYNKU PRACY, UCZNIÓW, STUDENTÓW,
PRAKTYKANTÓW, STAZYSTÓW I KADRY NAUCZYCIELSKIEJ;
8)ROZBUDZANIE ZAINTERESOWANIA DZIECI I MŁODZIEZY W WYBORZE PRZYSZŁEJ DROGI
EDUKACYJNEJ ZWIAZANEJ Z KIERUNKAMI SCISŁYMI;
9) WSPIERANIE ROZWOJU NAUKI I EDUKACJI, ZWŁASZCZA W ZAKRESIE NAUCZANIA KIERUNKÓW
SCISŁYCH I ZARZADZANIA;
10) WSPIERANIE KSZTAŁCENIA TWÓRCZEJ I KOMPETENTNEJ KADRY EDUKACYJNEJ I SZKOLENIOWEJ;
11) INICJOWANIE I WSPIERANIE NOWATORSKICH METOD I FORM NAUCZANIA, ZWŁASZCZA W
ZAKRESIE PRZEDMIOTÓW SCISŁYCH I ZARZADZANIA;
12) PODNOSZENIA JAKOSCI USŁUG EDUKACYJNYCH I SZKOLENIOWYCH ORAZ POZIOMU PRAKTYK
ZAWODOWYCH I STAZY;
13) POBUDZANIE PRZEDSIEBIORCZOSCI I DZIAŁALNOSCI INNOWACYJNEJ;
14) ROZWÓJ PRZEDSIEBIORCZOSCI POPRZEZ WZMOCNIENIE POWIAZAN MIEDZY SEKTOREM B+R A
PRZEDSIEBIORCAMI;
15) ZWIEKSZANIE SPRAWNOSCI WDRAZANIA I KOMERCJALIZACJI INNOWACJI ORAZ TRANSFERU
WIEDZY ZE SRODOWISK GOSPODARCZYCH DO NAUKI I EDUKACJI;
16) WDROZENIE NOWYCH TECHNOLOGII, NARZEDZI I METOD WSPIERAJACYCH ROZWÓJ NAUKI,
EDUKACJI I POZIOM NAUCZANIA ORAZ USŁUG SZKOLENIOWYCH.

Aero Poznań

Aero Poznań CTC is a certified aviation training center. The company is famous for use of the newest and the safest Cirrus aircrafts, innovative training programms conducted on modern full-motion simulators.

Aero Poznań Cirrus Training Center jest certyfikowanym ośrodkiem szkolenia lotniczego o doskonałej marce rozpoznawalnej na całym świecie. Potwierdza to, otrzymana przez Cirrus Aircraft autoryzacja Aero Poznań jako Platinum Training Center.
Wyróżnikami firmy są profesjonalne podejście, sprawdzona wiedza teoretyczna i praktyczna, dostęp do najnowszych i najbezpieczniejszych na rynku samolotów marki Cirrus, prowadzenie szkoleń na nowoczesnych symulatorach typu full motion, a także doskonała obsługa Klienta.
Owocem pracy organizacji są setki zadowolonych pilotów, którzy chętnie rekomendują usługi Aero Poznań.
–- --- ---
Obok działalności treningowej Aero Poznań oferuje również usługi serwisowe i Aero SPA dla statków powietrznych, prowadzone pod szyldem Aero Poznań Maintenance, a także aktywności adresowane nie tylko do pilotów, lecz do wszystkich osób interesujących się awiacją. Prowadząc zarówno krótkie (30-o i 60-cio minutowe) sesje w symulatorze lotu (Aero Poznań Fun Flying), jak i całodniowe imprezy (Aero Poznań Events) otwiera zaawansowany technicznie świat lotnictwa dla osób, które do tej pory nie miały szans, aby zasiąść w kokpicie samolotu.
–- --- ---
Pod marką Aero Poznań Human Lab, w Poznaniu funkcjonuje jedyny na świecie ośrodek psychofizjologii lotniczej adresowany do pilotów General Aviation. Ta doskonale wyposażona jednostka B+R udowadnia jak wiele jest jeszcze do zrobienia w światowym lotnictwie prywatnym.

Platan Sp. z o.o. sp.k

Platan jest producentem abonenckich central telefonicznych dla szerokiej grupy odbiorców - od małych i średnich firm, po duże przedsiębiorstwa, urzędy i instytucje.
Oferujemy też systemy nagłośnienia, w tym urządzenia sieci megafonowej dla kolei.

Platan Sp. z o.o. sp.k. jest czołowym polskim producentem abonenckich central telefonicznych i serwerów telekomunikacyjnych. Kompleksowa oferta firmy pomaga zaspokoić najwyższe wymagania szerokiej grupy odbiorców - począwszy od małych i średnich firm, po duże przedsiębiorstwa, urzędy i instytucje publiczne, służby mundurowe i ratownicze.
Platan dostarcza rozwiązania z zakresu telekomunikacji i łączności radiowej od 1985 roku. Należy do najbardziej innowacyjnych firm tego sektora. Systemy Platana to w całości polska myśl techniczna. W biurach konstrukcyjnych firmy wysoko wykwalifikowani specjaliści z zakresu telekomunikacji, informatyki i elektroniki tworzą rozwiązania wykorzystujące najnowsze światowe technologie. Wszystkie produkty są elastycznie dostosowane do potrzeb i oczekiwań rynku.
Platan oferuje również systemy nagłośnienia, w tym urządzenia megafonowej sieci rozgłoszeniowej dla kolei działające w technologi AoIP (Audio over IP) takie jak: mikrofony wielostrefowe IP, wzmacniacze IP oraz serwery informacji pasażerskiej oparte o technologię Text to Speech.

GWO

Zostanie uzupełnione w późniejszym terminie.

Zostanie uzupełnione w późniejszym terminie.