aktualności

do 20.01

Fundacja Interizon Liderem Inteligentnej Specjalizacji Pomorza „Technologie interaktywne w środowisku nasyconym informacyjnie”

Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż Fundacja Interizon została wybrana przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego na Lidera Inteligentnej Specjalizacji Pomorza nr 2 „Technologie interaktywne w środowisku nasyconym informacyjnie”.

więcej

do 12.12

Konferencja BioTech Daily, 12.12.2019

Biotech Daily to konferencja o tematyce life Science, której celem jest wymiana informacji z zakresu prowadzonych badań i najnowszych projektów biotechnologicznych oraz przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu komercjalizacji.

więcej

do 10.12

Konferencja inaugurująca projekt SMART PROGRESS 10.12.2019

Departament Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego zaprasza na inaugurację projektu „Smart Progress – Animacja rozwoju obszarów Inteligentnych Specjalizacji Pomorza jako element Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania”, dnia 10 grudnia 2019 r. o godz. 9.00 – 15.30 w So!Salsa w Gdańsku, ul. Elektryków 1.

więcej

do 28.11

Zgromadzenie Członków Klastra Interizon

Zapraszamy na Zgromadzenie Członków Klastra Interizon, które odbędzie się 28 listopada 2019 r. o godz. 14:00 w Gdańsku

więcej

do 26.09

Interizon Day 2019

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w konferencji Interizon Day 2019, która odbędzie się 26 września 2019 r. w Gdańskim Parku Naukowo - Technologicznym. Po raz dziewiąty przedstawiciele branży ICT na Pomorzu spotkają się, by podsumować osiągnięcia mijającego roku oraz poznać możliwości rozwoju na nadchodzące miesiące.

więcej

Fundacja Interizon Liderem Inteligentnej Specjalizacji Pomorza „Technologie interaktywne w środowisku nasyconym informacyjnie”

Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż Fundacja Interizon została wybrana przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego na Lidera Inteligentnej Specjalizacji Pomorza nr 2 „Technologie interaktywne w środowisku nasyconym informacyjnie”. Celem działania Lidera ISP2 będzie m.in. realizacja inicjatyw na rzecz aktywizacji branży ICT oraz wspólnych przedsięwzięć B+R, budowa i wzmocnienie międzynarodowej konkurencyjności firm, wzmocnienie potencjału intelektualnego i kadrowego dla kreowania innowacyjnych produktów i usług. Działania Lidera ISP2 będą realizowane w ramach Projektu „Smart Progress – Animacja rozwoju obszarów Inteligentnych Specjalizacji Pomorza jako element Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania”, finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, oś priorytetowa komercjalizacja wiedzy, działanie 1.1.ekspansja przez innowacje, poddziałanie 1.1.1. ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne.

Inteligentne Specjalizacje Pomorza to branże i obszary badawczo-rozwojowe o dużym potencjale rozwoju w regionie,  które zostały określone  w Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 oraz Regionalnym Programie Strategicznym w zakresie rozwoju gospodarczego. Koncepcja Inteligentnych Specjalizacji ma na celu wskazanie obszarów o dużym potencjale, specjalizujących się w wybranych dziedzinach nauki i technologii, pracach badawczo-rozwojowych oraz innowacyjnych przedsięwzięciach przyczyniających się do rozwoju gospodarczego województwa, jak również wpływającego na jego konkurencyjność w skali krajowej i międzynarodowej.

Zarząd Województwa Pomorskiego określił następujące obszary ISP:

ISP 1 – Technologie offshore i portowo-logistyczne; ISP 2 – Technologie interaktywne w środowisku nasyconym informacyjnie; ISP 3 – Technologie ekoefektywne w produkcji, przesyle, dystrybucji i zużyciu energii i paliw oraz w budownictwie; ISP 4 – Technologie medyczne w zakresie chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia.

Priorytetowe kierunki badawcze ISP2:

Technologie i interfejsy człowiek-maszyna w zakresie komunikacji przy pomocy mowy, gestów, emocji i myśli, w tym: w medycynie, profilaktyce, rehabilitacji i diagnostyce; Systemy i elementy elektroniki nasobnej (wearables); Systemy wbudowane w tym Internet rzeczy dla inteligentnych przestrzeni miejskich; Technologie i metody analizy, gromadzenia, przetwarzania oraz zabezpieczania danych w tym przy pomocy centrów przetwarzania danych i zaawansowanych wirtualnych baz danych; Metody sztucznej inteligencji oraz uczenia maszynowego (ang. machine learning), w tym z wykorzystaniem systemów rozproszonych, przetwarzania równoległego i wirtualizacji; Rozwój i wykorzystanie technik satelitarnych w monitoringu i bezpieczeństwie.

Kontakt:

Jarosław Parzuchowski

Prezes Zarządu Fundacji Interizon

jaroslaw.parzuchowski@interizon.pl

+48 504 817 008

Znalezione obrazy dla zapytania smart progres