aktualności

do 26.11

Zgromadzenie Członków Klastra Interizon

Zapraszamy na Zgromadzenie Członków Klastra Interizon, które odbędzie się 26 listopada 2020 r. o godz. 14:00 w Gdańsku

więcej

do 24.09

Interizon Day 2020

Serdecznie zapraszam do udziału w konferencji Interizon Day 2020, która odbędzie się 24 września 2020 r. Po raz dziesiąty przedstawiciele branży ICT na Pomorzu spotkają się, by podsumować osiągnięcia mijającego roku oraz poznać możliwości współpracy na nadchodzące miesiące.

więcej

do 17.07

Międzynarodowy konkursu dla studentów „International Student Contest on Wirelessly Connected IoT”

Zapraszamy do udziale w międzynarodowym konkursie „International Student Contest on Wirelessly Connected IoT".

więcej

do 26.06

Hack4Change 24 godziny by zmienić świat

Zapraszamy do udziału Hack4Change - technologiczno-ekologicznym hackathonie który odbędzie się w dniach 26-27 czerwca 2020 roku.

więcej

do 24.04

Spotkanie zdalne Partnerstwa ISP2

Klaster Interizon jako Lider Partnerstwa Inteligentnej Specjalizacji „Technologie Interaktywne w środowisku nasyconym informacyjnie” (ISP2) zaprasza na zdalne spotkanie Uczestników Partnerstwa ISP2.

więcej

Grupa Zadaniowa Pojazdy Autonomiczne - spotkanie inicjujące

Klaster Interizon jako Lider Partnerstwa Inteligentnej Specjalizacji „Technologie Interaktywne w środowisku nasyconym informacyjnie” (ISP2) wspólnie z Centrum Technologii Cyfrowych Politechniki Gdańskiej zaprasza na spotkanie inicjujące powstanie Grupy Zadaniowej Pojazdy Autonomiczne. Celem nowopowstałej grupy zadaniowej będzie budowa potencjału w ramach obszaru pojazdów autonomicznych w naszym Regionie. Na spotkanie inauguracyjne zapraszamy wszystkie podmioty zainteresowane udziałem – także podmioty spoza Klastra Interizon – w tym m.in. producentów pojazdów autonomicznych, dostarczycieli technologii a także podmioty zainteresowane używanie tego typu pojazdów w bieżącej działalności.

Agenda:

  1. Plan działania Partnerstwa ISP2 w zakresie pojazdów autonomicznych.
  2. Prezentacja aktualnych kompetencji Uczestników Partnerstw w zakresie bezzałogowych pojazdów autonomicznych z naciskiem na możliwości współpracy i budowanie łańcucha wartości.
  3. Powołanie Grupy Zadaniowej – dyskusja nad formą i zakresem prac.
  4. Wolne wnioski.


Zainteresowanych udziałem prosimy o kontakt: biuro@interizon.pl