aktualności

do 09.03

EIT Health Day - warsztat dotyczący akceleracji projektów z branży digital healthcare

Zapraszamy na warsztat dotyczący akceleracji projektów z branży digital healthcare który odbędzie się w dniu 09.03.2020 r. w Gdańskim Parku Naukowo – Technologicznym (sala D, budynek C) o godzinie 11:00.

więcej

do 27.02

Grupa Zadaniowa Pojazdy Autonomiczne - spotkanie inicjujące

Klaster Interizon jako Lider Partnerstwa Inteligentnej Specjalizacji „Technologie Interaktywne w środowisku nasyconym informacyjnie” (ISP2) wspólnie z Centrum Technologii Cyfrowych Politechniki Gdańskiej zaprasza na spotkanie inicjujące powstanie Grupy Zadaniowej Pojazdy Autonomiczne.

więcej

do 20.01

Fundacja Interizon Liderem Inteligentnej Specjalizacji Pomorza „Technologie interaktywne w środowisku nasyconym informacyjnie”

Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż Fundacja Interizon została wybrana przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego na Lidera Inteligentnej Specjalizacji Pomorza nr 2 „Technologie interaktywne w środowisku nasyconym informacyjnie”.

więcej

do 12.12

Konferencja BioTech Daily, 12.12.2019

Biotech Daily to konferencja o tematyce life Science, której celem jest wymiana informacji z zakresu prowadzonych badań i najnowszych projektów biotechnologicznych oraz przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu komercjalizacji.

więcej

do 10.12

Konferencja inaugurująca projekt SMART PROGRESS 10.12.2019

Departament Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego zaprasza na inaugurację projektu „Smart Progress – Animacja rozwoju obszarów Inteligentnych Specjalizacji Pomorza jako element Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania”, dnia 10 grudnia 2019 r. o godz. 9.00 – 15.30 w So!Salsa w Gdańsku, ul. Elektryków 1.

więcej

Grupa Zadaniowa Pojazdy Autonomiczne - spotkanie inicjujące

Klaster Interizon jako Lider Partnerstwa Inteligentnej Specjalizacji „Technologie Interaktywne w środowisku nasyconym informacyjnie” (ISP2) wspólnie z Centrum Technologii Cyfrowych Politechniki Gdańskiej zaprasza na spotkanie inicjujące powstanie Grupy Zadaniowej Pojazdy Autonomiczne. Celem nowopowstałej grupy zadaniowej będzie budowa potencjału w ramach obszaru pojazdów autonomicznych w naszym Regionie. Na spotkanie inauguracyjne zapraszamy wszystkie podmioty zainteresowane udziałem – także podmioty spoza Klastra Interizon – w tym m.in. producentów pojazdów autonomicznych, dostarczycieli technologii a także podmioty zainteresowane używanie tego typu pojazdów w bieżącej działalności.

Agenda:

  1. Plan działania Partnerstwa ISP2 w zakresie pojazdów autonomicznych.
  2. Prezentacja aktualnych kompetencji Uczestników Partnerstw w zakresie bezzałogowych pojazdów autonomicznych z naciskiem na możliwości współpracy i budowanie łańcucha wartości.
  3. Powołanie Grupy Zadaniowej – dyskusja nad formą i zakresem prac.
  4. Wolne wnioski.


Zainteresowanych udziałem prosimy o kontakt: biuro@interizon.pl