aktualności

do 24.04

Spotkanie zdalne Partnerstwa ISP2

Klaster Interizon jako Lider Partnerstwa Inteligentnej Specjalizacji „Technologie Interaktywne w środowisku nasyconym informacyjnie” (ISP2) zaprasza na zdalne spotkanie Uczestników Partnerstwa ISP2.

więcej

do 22.04

Zdalny warsztat z zakresu finansowania projektów B+R

Klaster Interizon jako Lider Partnerstwa Inteligentnej Specjalizacji „Technologie Interaktywne w środowisku nasyconym informacyjnie” (ISP2) zaprasza na zdalny warsztat z zakresu finansowania projektów B+R.

więcej

do 09.03

EIT Health Day - warsztat dotyczący akceleracji projektów z branży digital healthcare

Zapraszamy na warsztat dotyczący akceleracji projektów z branży digital healthcare który odbędzie się w dniu 09.03.2020 r. w Gdańskim Parku Naukowo – Technologicznym (sala D, budynek C) o godzinie 11:00.

więcej

do 27.02

Grupa Zadaniowa Pojazdy Autonomiczne - spotkanie inicjujące

Klaster Interizon jako Lider Partnerstwa Inteligentnej Specjalizacji „Technologie Interaktywne w środowisku nasyconym informacyjnie” (ISP2) wspólnie z Centrum Technologii Cyfrowych Politechniki Gdańskiej zaprasza na spotkanie inicjujące powstanie Grupy Zadaniowej Pojazdy Autonomiczne.

więcej

do 20.01

Fundacja Interizon Liderem Inteligentnej Specjalizacji Pomorza „Technologie interaktywne w środowisku nasyconym informacyjnie”

Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż Fundacja Interizon została wybrana przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego na Lidera Inteligentnej Specjalizacji Pomorza nr 2 „Technologie interaktywne w środowisku nasyconym informacyjnie”.

więcej

Fundacja Interizon Liderem Inteligentnej Specjalizacji Pomorza „Technologie interaktywne w środowisku nasyconym informacyjnie”

Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż Fundacja Interizon została wybrana przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego na Lidera Inteligentnej Specjalizacji Pomorza nr 2 „Technologie interaktywne w środowisku nasyconym informacyjnie”. Celem działania Lidera ISP2 będzie m.in. realizacja inicjatyw na rzecz aktywizacji branży ICT oraz wspólnych przedsięwzięć B+R, budowa i wzmocnienie międzynarodowej konkurencyjności firm, wzmocnienie potencjału intelektualnego i kadrowego dla kreowania innowacyjnych produktów i usług. Działania Lidera ISP2 będą realizowane w ramach Projektu „Smart Progress – Animacja rozwoju obszarów Inteligentnych Specjalizacji Pomorza jako element Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania”, finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, oś priorytetowa komercjalizacja wiedzy, działanie 1.1.ekspansja przez innowacje, poddziałanie 1.1.1. ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne.

Inteligentne Specjalizacje Pomorza to branże i obszary badawczo-rozwojowe o dużym potencjale rozwoju w regionie,  które zostały określone  w Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 oraz Regionalnym Programie Strategicznym w zakresie rozwoju gospodarczego. Koncepcja Inteligentnych Specjalizacji ma na celu wskazanie obszarów o dużym potencjale, specjalizujących się w wybranych dziedzinach nauki i technologii, pracach badawczo-rozwojowych oraz innowacyjnych przedsięwzięciach przyczyniających się do rozwoju gospodarczego województwa, jak również wpływającego na jego konkurencyjność w skali krajowej i międzynarodowej.

Zarząd Województwa Pomorskiego określił następujące obszary ISP:

ISP 1 – Technologie offshore i portowo-logistyczne; ISP 2 – Technologie interaktywne w środowisku nasyconym informacyjnie; ISP 3 – Technologie ekoefektywne w produkcji, przesyle, dystrybucji i zużyciu energii i paliw oraz w budownictwie; ISP 4 – Technologie medyczne w zakresie chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia.

Priorytetowe kierunki badawcze ISP2:

Technologie i interfejsy człowiek-maszyna w zakresie komunikacji przy pomocy mowy, gestów, emocji i myśli, w tym: w medycynie, profilaktyce, rehabilitacji i diagnostyce; Systemy i elementy elektroniki nasobnej (wearables); Systemy wbudowane w tym Internet rzeczy dla inteligentnych przestrzeni miejskich; Technologie i metody analizy, gromadzenia, przetwarzania oraz zabezpieczania danych w tym przy pomocy centrów przetwarzania danych i zaawansowanych wirtualnych baz danych; Metody sztucznej inteligencji oraz uczenia maszynowego (ang. machine learning), w tym z wykorzystaniem systemów rozproszonych, przetwarzania równoległego i wirtualizacji; Rozwój i wykorzystanie technik satelitarnych w monitoringu i bezpieczeństwie.

Kontakt:

Jarosław Parzuchowski

Prezes Zarządu Fundacji Interizon

jaroslaw.parzuchowski@interizon.pl

+48 504 817 008

Znalezione obrazy dla zapytania smart progres