Uczestnicy
klastra

Lista uczestników

Wybierz kategorie
i/lub wpisz ręcznie

szukaj

szukaj

kategorie

 • Duże przedsiębiorstwa
 • Średnie przedsiębiorstwa
 • Małe przedsiębiorstwa
 • Mikro przedsiębiorstwa
 • Nauka i edukacja
 • Instytucje otoczenia biznesu
 • Administracja
 • Inne

technologie

 • Analityka predykcyjna
 • Awionika
 • Beacons
 • Bezpieczeństwo sieciowe
 • Big Data
 • Biometria
 • Block chain
 • BoostHigh Sp. z o.o.
 • Chmura obliczeniowa
 • Cleantech
 • Connected health
 • Data mining
 • Dostawca API
 • Drony
 • Druk 3D
 • Elektronika półprzewodnikowa
 • Fintech
 • Geoinformatyka
 • Grafika komputerowa
 • Inteligencja tekstowa
 • Inteligentna mobilność
 • Inteligentne miasto
 • Inteligentne pomiary
 • Inteligentny dom
 • Internet rzeczy
 • Komputery kwantowe
 • Mobilne zabezpieczenia
 • Narzędzia e-commerce
 • Narzędzia web/mobile
 • Nauczanie maszynowe
 • NFC
 • OLAP/OLTP
 • Optoelektronika
 • Pojazd elektryczny
 • RFID
 • Roboty przemysłowe
 • Robotyka
 • Robotyka konsumencka
 • Routery i przełączniki
 • Rzeczywistość rozszerzona
 • Sensory
 • Serwery i sieci
 • Silniki oprogramowania
 • Smart grid
 • Systemy wbudowane
 • Systemy zarządzania
 • Sztuczna inteligencja
 • Technologia kosmiczna
 • Technologia satelitarna
 • Technologie bezprzewodowe
 • Tekst na mowę
 • Urządzenia elektroniczne
 • Urządzenia i przyrządy medyczne
 • Wearables
 • Wizja komputerowa

miasto

 • Gdańsk
 • Gdynia
 • Sopot
 • Kwidzyn
 • Tczew
 • Inne

NFC VISION

Działalność związana z oprogramowaniem

Działalność związana z oprogramowaniem

JIT TEAM Sp. z o.o.

Jit Team to gdyński software house; specjalizujemy się w budowaniu zespołów developerskich dopasowanych do potrzeb naszych klientów. Jesteśmy zespołem ponad 300 specjalistów, którzy są gotowi dostarczać najwyższej jakości rozwiązania dla klientów z różnych branż. Nieustannie poszerzamy zakres naszych umiejętności oraz wiedzy w zakresie wytwarzania oprogramowania. Z sukcesem ukończyliśmy wiele projektów i jesteśmy gotowi na więcej.

Technologie: Java, Javascript / Typescript (Angular, React), C#/.NET, Test Automation, iOS, Android, Xamarin, Cloud i wiele więcej. Nasi klienci: VPS (Oslo Bors), Centevo, Nordic Trustee, Jeppesen, DNV GL, BEST, LPP.

Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza

Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza powstała, aby połączyć biznesowe możliwości regionu z potrzebami rynku. Jesteśmy partnerem w budowaniu silnych przedsiębiorstw, aktywnego samorządu i nowoczesnej nauki.
Połączone doświadczenia pozwoliły na stworzenie Ekosystemu dla biznesu, środowiska przyjaznego gospodarce opartą na wiedzy i nowoczesnych technologiach.

Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza powstała, aby połączyć biznesowe możliwości regionu z potrzebami rynku. Jesteśmy partnerem w budowaniu silnych przedsiębiorstw, aktywnego samorządu i nowoczesnej nauki. Połączone doświadczenia pozwoliły na stworzenie Ekosystemu dla biznesu, środowiska przyjaznego gospodarce opartą na wiedzy i nowoczesnych technologiach.
Jesteśmy najaktywniejszą i dynamicznie rozwijającą się organizacją w regionie. Integrujemy firmy o podobnym podejściu, misji i przekonaniach. Razem dbamy o lokalną społeczność i efektywność biznesu.

Naszą misją jest Pomorze. To miejsce doskonałe, zarówno do życia, jak i do prowadzenia biznesu. Jako Regionalna Izba Gospodarcza wspieramy lokalną gospodarkę, stawiając na integrację, wymianę myśli i edukację.

Konsekwentnie współtworzymy z samorządami strategię rozwoju regionu, budujemy platformę wzajemnych działań i doświadczeń integrujących biznes i samorządy oraz lokalną społeczność.

Dbamy o relacje międzynarodowe i angażujemy się w globalne projekty, czerpiąc ze sprawdzonych doświadczeń i potencjału naszych ekspertów. Razem na nowo definiujemy potrzeby rynku i wspólnie na nie odpowiadamy. Z wizją patrzymy w przyszłość. Jesteśmy prawdziwą zmianą.

Korzyści dla uczestników klastra

Współpraca

Dostęp do:

Oraz:

Oferty

Jak przystąpić do klastra

Należy zapoznać się z pełną dokumentacją Klastra Interizon, w szczególności:

Wypełnić oraz przesłać w wersji edytowalnej na adres biuro@interizon.pl niżej wymienione dokumenty w celu ich weryfikacji:

Dodatkowo prosimy o przesłanie:

Po otrzymaniu informacji o pozytywnej weryfikacji dokumentów, prosimy o:

INTERIZON - Pomorski Klaster ICT
Gdański Park Naukowo - Technologiczny
Ul. Trzy Lipy 3
80-309 Gdańsk

Prosimy o złożenie czytelnego podpisu na wszystkich dokumentach, z zaznaczeniem imienia i nazwiska oraz funkcji osoby składającej podpis.

Przyjęcie podmiotu w poczet Uczestników Klastra Interizon następuje po doręczeniu kompletu oryginałów dokumentów, na mocy i w dniu podjęcia uchwały Rady Klastra w przedmiocie przyjęcia.

Informacja o podjęciu decyzji w sprawie przyjęcia lub odmowy przyjęcia podmiotu w poczet Uczestników Klastra jest przesyłana w dniu następującym po podjęciu przez Radę Klastra stosownej uchwały.

W przypadku pytań lub niejasności dotyczących przystąpienia, zapraszamy do kontaktu z Biurem Klastra.

Informacje i opłaty

Zgodnie z Umową Trójstronną nr CTWiT/20/2013/U z dnia 1 lipca 2013r roku za wykonywanie usługi na rzecz Klastra, Administratorowi należy się wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie stanowiącej sumę miesięcznych składek należnych od wszystkich aktualnych Uczestników Klastra, w wysokości ustalanej uchwałą Zgromadzenia Członków Klastra. Zgodnie z Aneksem do Umowy trójstronnej z dnia 01.03.2016 r. Fundacja Interizon odpowiada za koordynację działań i wszystkie czynności administracyjno-organizacyjne Klastra Interizon - w tym za fakturowanie i pobieranie od cyklicznych należności składkowych.

Zgromadzenie Członków Klastra, w drodze uchwały nr 8/2012 z dnia 22 listopada 2012r., zatwierdziło następujące wysokości miesięcznych składek netto:

Lp. Podmiot Kwota netto [zł]
1. Duże przedsiębiorstwo 730
2. Średnie przedsiębiorstwa 460
3. Małe przedsiębiorstwa 260
4. Mikroprzedsiębiorstwa 100
5. Inne instytucje 100
6. Instytucje edukacji i nauki 0

Faktury VAT wystawiane są kwartalnie z góry; należności płatne są w terminie 14 dni od dnia wystawienia faktury, przelewem na poniższe konto:

. W tytule przelewu należy wpisać numer faktury.

Dokumenty do pobrania