Uczestnicy
klastra

Lista uczestników

Wybierz kategorie
i/lub wpisz ręcznie

szukaj

szukaj

kategorie

 • Duże przedsiębiorstwa
 • Średnie przedsiębiorstwa
 • Małe przedsiębiorstwa
 • Mikro przedsiębiorstwa
 • Nauka i edukacja
 • Instytucje otoczenia biznesu
 • Administracja
 • Inne

technologie

 • Analityka predykcyjna
 • Awionika
 • Beacons
 • Bezpieczeństwo sieciowe
 • Big Data
 • Biometria
 • Block chain
 • BoostHigh Sp. z o.o.
 • Chmura obliczeniowa
 • Cleantech
 • Connected health
 • Data mining
 • Dostawca API
 • Drony
 • Druk 3D
 • Elektronika półprzewodnikowa
 • Fintech
 • Geoinformatyka
 • Grafika komputerowa
 • Inteligencja tekstowa
 • Inteligentna mobilność
 • Inteligentne miasto
 • Inteligentne pomiary
 • Inteligentny dom
 • Internet rzeczy
 • Komputery kwantowe
 • Mobilne zabezpieczenia
 • Narzędzia e-commerce
 • Narzędzia web/mobile
 • Nauczanie maszynowe
 • NFC
 • OLAP/OLTP
 • Optoelektronika
 • Pojazd elektryczny
 • RFID
 • Roboty przemysłowe
 • Robotyka
 • Robotyka konsumencka
 • Routery i przełączniki
 • Rzeczywistość rozszerzona
 • Sensory
 • Serwery i sieci
 • Silniki oprogramowania
 • Smart grid
 • Systemy wbudowane
 • Systemy zarządzania
 • Sztuczna inteligencja
 • Technologia kosmiczna
 • Technologia satelitarna
 • Technologie bezprzewodowe
 • Tekst na mowę
 • Urządzenia elektroniczne
 • Urządzenia i przyrządy medyczne
 • Wearables
 • Wizja komputerowa

miasto

 • Gdańsk
 • Gdynia
 • Sopot
 • Kwidzyn
 • Tczew
 • Inne

Trigonum sp. z o.o.

Pomagamy przedsiębiorcom i firmom rozwijać się, dostosowywać i zmieniać w zależności od potrzeb,
specyfiki i skali działalności, dając im efektywne narzędzia: strategię, finansowanie i wsparcie we wdrożeniu.

Jesteśmy zespołem interdyscyplinarnych doradców biznesu specjalizujących się w planowaniu strategicznym, projektach badawczo-rozwojowych, analityce finansowej, zasobach ludzkich i zarządzaniu projektami. Wraz z naszymi Klientami planujemy i wdrażamy zmiany rozwojowe w ich biznesach, skupiając się na innowacjach procesowych i produktowych. Nasi eksperci zapewniają naszym Klientom pełne wsparcie na etapie planowania strategicznego, pomagają pozyskać zewnętrzne finansowanie i rozliczyć projekt.

Powiatowy Zespół Szkół w Przodkowie

Powiatowy Zespół Szkół w Przodkowie, zwany dalej Zespołem/PZS jest publiczną
szkołą, kształcącą młodzież i dorosłych dla potrzeb środowiska

Historia szkoły ma swój początek w roku szkolnym 1958/59, kiedy to rozpoczęły się zajęcia w dwuletniej Szkole Przysposobienia Rolniczego. Kierownikiem szkoły był Tadeusz Bronk i pracowało z nim sześciu nauczycieli. W 1972 r. powołano Zasadniczą Szkołę Rolniczą (19 uczniów), następnie w roku szkolnym 1977/78 powołano 3 - letnie Technikum Rolnicze (43 uczniów w klasie I). W 1991 r. powstało Liceum Zawodowe (34 uczniów w klasie I), 1995/96 - Liceum Ekonomiczne (28 uczniów w klasie I) a od roku 1997/98 - Technikum Żywienia: Gospodarstwa Domowego (33 uczniów w klasie I). Jak z tego zestawienia widać jest to bogata historia i spory dorobek, który świadczy o tym, że nasza szkoła jest szkołą środowiskową, rozwijającą się zgodnie ze zmieniającymi się trendami w gospodarce oraz zapotrzebowaniem środowiska na określone kierunki kształcenia, a co za tym idzie ma możliwość pracy, a także podejmowania działalności na własny rachunek, do czego staramy się naszych absolwentów jak najlepiej przygotować.

Wasat Sp. z o.o

Wasat Sp. z o.o. świadczy usługi oparte na teledetekcji satelitarnej, GIS i IT dla klientów z branży rolnej, ochrony środowiska, dla archeologów, a także opracowuje nowatorskie rozwiązania w zakresie przetwarzania i analizy danych satelitarnych.

Wasat Sp. z o.o. świadczy usługi oparte na teledetekcji satelitarnej, GIS i IT dla klientów z branży rolnej, ochrony środowiska, dla archeologów, a także opracowuje nowatorskie rozwiązania w zakresie przetwarzania i analizy danych satelitarnych.

Misją firmy Wasat jest świadczenie wysokiej jakości usług geoinformatycznych i programistycznych przy wykorzystaniu danych satelitarnych. Naszym klientom oferujemy kompleksowe i długoterminowe wsparcie w rozwijaniu działalności.

Firma realizuje kontrakty komercyjne i projekty badawcze w dziedzinach: satelitarnych obserwacji Ziemi, technologii informatycznych i nawigacyjnych.

Politechnika Gdańska

Politechnika Gdańska jest częścią europejskiej i światowej wspólnoty akademickiej. Wspólnota Uczelni działa na rzecz podnoszenia dobrostanu społecznego oraz zrównoważenia ekosystemu Ziemi – we współpracy z uczelniami z Europy i świata, a także z podmiotami z innych sektorów.

Politechnika Gdańska wspiera uniwersalne wartości humanistyczne: godność
i wolność jednostki, równość społeczna, solidarność międzyludzka, tolerancja i afirmacja różnorodności oraz włączenie społeczne.
Politechnika Gdańska jest światowej rangi uniwersytetem badawczym, wytyczającym nowe kierunki badań, zapewniającym elastyczną edukację dopasowaną do indywidualnych potrzeb, dbającym o humanistyczne wykształcenie inżynierów, tworzącym innowacje dla przyszłych pokoleń, służącym społeczeństwu i człowiekowi oraz zapewniającym aglomeracji trójmiejskiej status jednego z wiodących ośrodków akademickich w kraju.

Korzyści dla uczestników klastra

Współpraca

Dostęp do:

Oraz:

Oferty

Jak przystąpić do klastra

Należy zapoznać się z pełną dokumentacją Klastra Interizon, w szczególności:

Wypełnić oraz przesłać w wersji edytowalnej na adres biuro@interizon.pl niżej wymienione dokumenty w celu ich weryfikacji:

Dodatkowo prosimy o przesłanie:

Po otrzymaniu informacji o pozytywnej weryfikacji dokumentów, prosimy o:

INTERIZON - Pomorski Klaster ICT
Gdański Park Naukowo - Technologiczny
Ul. Trzy Lipy 3
80-309 Gdańsk

Prosimy o złożenie czytelnego podpisu na wszystkich dokumentach, z zaznaczeniem imienia i nazwiska oraz funkcji osoby składającej podpis.

Przyjęcie podmiotu w poczet Uczestników Klastra Interizon następuje po doręczeniu kompletu oryginałów dokumentów, na mocy i w dniu podjęcia uchwały Rady Klastra w przedmiocie przyjęcia.

Informacja o podjęciu decyzji w sprawie przyjęcia lub odmowy przyjęcia podmiotu w poczet Uczestników Klastra jest przesyłana w dniu następującym po podjęciu przez Radę Klastra stosownej uchwały.

W przypadku pytań lub niejasności dotyczących przystąpienia, zapraszamy do kontaktu z Biurem Klastra.

Informacje i opłaty

Zgodnie z Umową Trójstronną nr CTWiT/20/2013/U z dnia 1 lipca 2013r roku za wykonywanie usługi na rzecz Klastra, Administratorowi należy się wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie stanowiącej sumę miesięcznych składek należnych od wszystkich aktualnych Uczestników Klastra, w wysokości ustalanej uchwałą Zgromadzenia Członków Klastra. Zgodnie z Aneksem do Umowy trójstronnej z dnia 01.03.2016 r. Fundacja Interizon odpowiada za koordynację działań i wszystkie czynności administracyjno-organizacyjne Klastra Interizon - w tym za fakturowanie i pobieranie od cyklicznych należności składkowych.

Zgromadzenie Członków Klastra, w drodze uchwały nr 8/2012 z dnia 22 listopada 2012r., zatwierdziło następujące wysokości miesięcznych składek netto:

Lp. Podmiot Kwota netto [zł]
1. Duże przedsiębiorstwo 730
2. Średnie przedsiębiorstwa 460
3. Małe przedsiębiorstwa 260
4. Mikroprzedsiębiorstwa 100
5. Inne instytucje 100
6. Instytucje edukacji i nauki 0

Faktury VAT wystawiane są kwartalnie z góry; należności płatne są w terminie 14 dni od dnia wystawienia faktury, przelewem na poniższe konto:

. W tytule przelewu należy wpisać numer faktury.

Dokumenty do pobrania