Uczestnicy
klastra

Lista uczestników

Wybierz kategorie
i/lub wpisz ręcznie

szukaj

szukaj

kategorie

 • Duże przedsiębiorstwa
 • Średnie przedsiębiorstwa
 • Małe przedsiębiorstwa
 • Mikro przedsiębiorstwa
 • Nauka i edukacja
 • Instytucje otoczenia biznesu
 • Administracja
 • Inne

technologie

 • Analityka predykcyjna
 • Awionika
 • Beacons
 • Bezpieczeństwo sieciowe
 • Big Data
 • Biometria
 • Block chain
 • BoostHigh Sp. z o.o.
 • Chmura obliczeniowa
 • Cleantech
 • Connected health
 • Data mining
 • Dostawca API
 • Drony
 • Druk 3D
 • Elektronika półprzewodnikowa
 • Fintech
 • Geoinformatyka
 • Grafika komputerowa
 • Inteligencja tekstowa
 • Inteligentna mobilność
 • Inteligentne miasto
 • Inteligentne pomiary
 • Inteligentny dom
 • Internet rzeczy
 • Komputery kwantowe
 • Mobilne zabezpieczenia
 • Narzędzia e-commerce
 • Narzędzia web/mobile
 • Nauczanie maszynowe
 • NFC
 • OLAP/OLTP
 • Optoelektronika
 • Pojazd elektryczny
 • RFID
 • Roboty przemysłowe
 • Robotyka
 • Robotyka konsumencka
 • Routery i przełączniki
 • Rzeczywistość rozszerzona
 • Sensory
 • Serwery i sieci
 • Silniki oprogramowania
 • Smart grid
 • Systemy wbudowane
 • Systemy zarządzania
 • Sztuczna inteligencja
 • Technologia kosmiczna
 • Technologia satelitarna
 • Technologie bezprzewodowe
 • Tekst na mowę
 • Urządzenia elektroniczne
 • Urządzenia i przyrządy medyczne
 • Wearables
 • Wizja komputerowa

miasto

 • Gdańsk
 • Gdynia
 • Sopot
 • Kwidzyn
 • Tczew
 • Inne

Build IT UP sp. z o.o.

Oferujemy fachową i kompleksową obsługę informatyczną. Dostarczając wysokiej jakości usługi i rozwiązania IT wspieramy Klientów w realizacji celów biznesowych.

Oferujemy sprzedaż oprogramowania biznesowego Symfonia, wdrożenia i obsługę powdrożeniową oraz bieżące wsparcie świadczone przez certyfikowanych konsultantów.

Specjalizujemy się w optymalizacji, automatyzacji i robotyzacji procesów biznesowych. Pomagamy w poprawie employee & customer experience.

Oferujemy wsparcie IT, usługi helpdesk oraz outsourcing usług IT. Wdrażamy rozwiązania Microsoft, wirtualizację systemów oraz systemy backupowe.

Tworzymy aplikacje webowe oraz desktopowe dla systemów Windows, w tym rozwiązania indywidualne i dodatki do programów Sage. Stworzyliśmy między innymi uniwersalny system informatyczny do przeprowadzania inwentaryzacji w formie spisu z natury.

Inventity Foundation

Inventity Foundation jest firmą doradczą, świadcząca usługi doradztwa strategicznego, operacyjnego, technologicznego oraz usługi w obszarze komercjalizacji i transferu technologii.

Inventity Foundation jest firmą doradczą, świadcząca usługi doradztwa strategicznego, operacyjnego, technologicznego oraz usługi w obszarze komercjalizacji i transferu technologii.
Jako jedyni w Polsce pokazujemy, jak rozwijać i skalować przedsiębiorstwa metodyką GROWING PAINS®. Pozwala ona tworzyć procesy strategicznego planowania w organizacji i rozwijać zarządzanie efektywnością, co stanowi źródło długofalowego wzrostu firmy i poprawy wyników finansowych.
Posiadamy zespół 40 doświadczonych doradców i ekspertów, którzy dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem, aby polskie firmy mogły rosnąć i skalować swój biznes, a polska gospodarka rozwijać się dzięki innowacjom technologicznym.

Inventity Foundation jest akredytowanym przez Ministerstwo Rozwoju Pracy i Technologii Ośrodkiem Innowacji co pozwala wspierać klientów w zakresie strategii, transferu technologii oraz tworzenia innowacji. Fundacja posiada także akredytację IOB udzieloną przez Agencję Rozwoju Pomorza.
Partner łączy solidną analizę z kreatywnymi strategiami, które generują prawdziwą i trwałą wartość dla naszych klientów. Fundacja jest wieloletnim doradcą polskich i międzynarodowych firm przemysłowych i usługowych, a także instytucji publicznych w Polsce i zagranicą

Fido Voice sp. z o.o.

Fido Voice to laboratorium, które opracowało pierwszą skuteczną sztuczną inteligencję, która wykrywa i zapobiega przemocy w sieci chroniąc m.in. dzieci.

Nowatorskie podejście Samurai Labs polega na połączeniu uczenia maszynowego z wnioskowaniem.

FNX Group

Od 2006 projektujemy i implementujemy rozwiązania B2B z wykorzystaniem TYPO3

Grupa FNX jest uznanym partnerem w produkcji systemów opartych o platformę TYPO3. Pierwsza aplikacja internetowa zbudowana na TYPO3 została przez nas wdrożona w 2005 roku.

Świadczymy szeroki zakres usług związanych z TYPO3: wdrożenia nowych systemów, rozwój i utrzymanie, rozszerzenia oprogramowania, migrację innych aplikacji do TYPO3, integrację systemów zewnętrznych z TYPO3, a także doradztwo, audyt i optymalizację wydajności. Naszą unikalną w skali kraju usługą są autorskie programy szkoleniowe z zakresu kompleksowego zarządzania systemem TYPO3, którego ukończenie gwarantuje uzyskanie kompetencji w samodzielnym wdrażaniu i rozwijaniu dowolnego systemu opartego na TYPO3

Korzyści dla uczestników klastra

Współpraca

Dostęp do:

Oraz:

Oferty

Jak przystąpić do klastra

Należy zapoznać się z pełną dokumentacją Klastra Interizon, w szczególności:

Wypełnić oraz przesłać w wersji edytowalnej na adres biuro@interizon.pl niżej wymienione dokumenty w celu ich weryfikacji:

Dodatkowo prosimy o przesłanie:

Po otrzymaniu informacji o pozytywnej weryfikacji dokumentów, prosimy o:

INTERIZON - Pomorski Klaster ICT
Olivia Business Centre
Aleja Grunwaldzka 472
80-309 Gdańsk

Prosimy o złożenie czytelnego podpisu na wszystkich dokumentach, z zaznaczeniem imienia i nazwiska oraz funkcji osoby składającej podpis.

Przyjęcie podmiotu w poczet Uczestników Klastra Interizon następuje po doręczeniu kompletu oryginałów dokumentów, na mocy i w dniu podjęcia uchwały Rady Klastra w przedmiocie przyjęcia.

Informacja o podjęciu decyzji w sprawie przyjęcia lub odmowy przyjęcia podmiotu w poczet Uczestników Klastra jest przesyłana w dniu następującym po podjęciu przez Radę Klastra stosownej uchwały.

W przypadku pytań lub niejasności dotyczących przystąpienia, zapraszamy do kontaktu z Biurem Klastra.

Informacje i opłaty

Zgodnie z Umową Trójstronną nr CTWiT/20/2013/U z dnia 1 lipca 2013r roku za wykonywanie usługi na rzecz Klastra, Administratorowi należy się wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie stanowiącej sumę miesięcznych składek należnych od wszystkich aktualnych Uczestników Klastra, w wysokości ustalanej uchwałą Zgromadzenia Członków Klastra. Zgodnie z Aneksem do Umowy trójstronnej z dnia 01.03.2016 r. Fundacja Interizon odpowiada za koordynację działań i wszystkie czynności administracyjno-organizacyjne Klastra Interizon - w tym za fakturowanie i pobieranie od cyklicznych należności składkowych.

Zgromadzenie Członków Klastra, w drodze uchwały nr 8/2012 z dnia 22 listopada 2012r., zatwierdziło następujące wysokości miesięcznych składek netto:

Lp. Podmiot Kwota netto [zł]
1. Duże przedsiębiorstwo 550
2. Średnie przedsiębiorstwa 350
3. Małe przedsiębiorstwa 200
4. Mikroprzedsiębiorstwa 75
5. Inne instytucje 75
6. Instytucje edukacji i nauki 0

Faktury VAT wystawiane są kwartalnie z góry; należności płatne są w terminie 14 dni od dnia wystawienia faktury, przelewem na poniższe konto:

Mbank 34 1140 2017 0000 4002 1301 5984. W tytule przelewu należy wpisać numer faktury.

Dokumenty do pobrania