Uczestnicy
klastra

Lista uczestników

Wybierz kategorie
i/lub wpisz ręcznie

szukaj

szukaj

kategorie

 • Duże przedsiębiorstwa
 • Średnie przedsiębiorstwa
 • Małe przedsiębiorstwa
 • Mikro przedsiębiorstwa
 • Nauka i edukacja
 • Instytucje otoczenia biznesu
 • Administracja
 • Inne

technologie

 • Analityka predykcyjna
 • Awionika
 • Beacons
 • Bezpieczeństwo sieciowe
 • Big Data
 • Biometria
 • Block chain
 • BoostHigh Sp. z o.o.
 • Chmura obliczeniowa
 • Cleantech
 • Connected health
 • Data mining
 • Dostawca API
 • Drony
 • Druk 3D
 • Elektronika półprzewodnikowa
 • Fintech
 • Geoinformatyka
 • Grafika komputerowa
 • Inteligencja tekstowa
 • Inteligentna mobilność
 • Inteligentne miasto
 • Inteligentne pomiary
 • Inteligentny dom
 • Internet rzeczy
 • Komputery kwantowe
 • Mobilne zabezpieczenia
 • Narzędzia e-commerce
 • Narzędzia web/mobile
 • Nauczanie maszynowe
 • NFC
 • OLAP/OLTP
 • Optoelektronika
 • Pojazd elektryczny
 • RFID
 • Roboty przemysłowe
 • Robotyka
 • Robotyka konsumencka
 • Routery i przełączniki
 • Rzeczywistość rozszerzona
 • Sensory
 • Serwery i sieci
 • Silniki oprogramowania
 • Smart grid
 • Systemy wbudowane
 • Systemy zarządzania
 • Sztuczna inteligencja
 • Technologia kosmiczna
 • Technologia satelitarna
 • Technologie bezprzewodowe
 • Tekst na mowę
 • Urządzenia elektroniczne
 • Urządzenia i przyrządy medyczne
 • Wearables
 • Wizja komputerowa

miasto

 • Gdańsk
 • Gdynia
 • Sopot
 • Kwidzyn
 • Tczew
 • Inne

Perceptus sp. z o.o.

Swoim klientom oferujemy szeroki wachlarz rozwiązań IT, skutecznie przyspieszając ich biznes. Każdą ofertę dopasowujemy do indywidualnych potrzeb, dając gwarancję jakości, bezpieczeństwa i komfortu.

Jako ceniony integrator rozwiązań informatycznych, od 2008 r. pomagamy naszym Partnerom instytucjonalnym oraz biznesowym, w tworzeniu przyjaznego i bezpiecznego środowiska informatycznego wspierającego realizację ich celów biznesowych. Wykonujemy pełną analizę potrzeb klienta, opartą na wieloletnim doświadczeniu nabytym w trakcie wdrożeń i testów w środowiskach klienckich.

Tworzymy i optymalizujemy dedykowaną infrastrukturę IT. Specjalizujemy się w szeroko pojętej dziedzinie cyberbezpieczeństwa, zajmując się między innymi szyfrowaniem danych, testami penetracyjnymi, backupem i archiwizacją, wirtualizacją, systemami do monitorowania sieci i pracowników, czy oprogramowaniem Endpoint Security.

Pirxon S.A.

PIRXON S.A. jest polskim software house z Gdańska, od kilkunastu lat tworzy, wdraża i integruje rozwiązania informatyczne dla sektora B2B oraz administracji publicznej.

PIRXON S.A. – jesteśmy polskim software house z Gdańska, od kilkunastu lat tworzymy, wdrażamy i integrujemy rozwiązania informatyczne dla sektora B2B oraz administracji publicznej. Specjalizujemy się w implementacji oprogramowania do cyfryzacji, automatyzacji i optymalizacji procesów biznesowych, które realizują ideę transformacji cyfrowej. Nasze doświadczenie z ponad 1000 projektów wdrożeniowych pozwala nam na eksperckie i skuteczne wspieranie Klientów w następujących obszarach:

Digitalizacja procesów back office w każdym dziale firmy z użyciem rozwiązań Microsoft Power Platform – Power Apps, Power Pages, Ms Teams
Automatyzacja procesów back office z użyciem technologii Robotic Process Automation wiądących dostawców Microsoft Power Automate i UiPath
Digitalizacja i automatyzacja zarządzania majątkiem trwałym – AsetssNinja
Cyfryzacja i Inteligentna Automatyzacja Windykacji oraz kompleksowe zarządzanie należnościami z poziomu jednej aplikacji – SmartReactor.
Jesteśmy GOLD Partnerem firmy Microsoft.

TeleMobile Sp. z o.o.

TeleMobile to zespół ekspertów ds. komunikacji bezprzewodowej obsługujący operatorów telefonii komórkowej, dostawców sprzętu sieciowego i laboratoria testowe. Produkujemy na zamówienie przyrządy i oprogramowanie do testowania sieci radiowej warstwy 1. Gwarantujemy szybki rozwój, wysoką jakość i najwyższą wydajność w atrakcyjnych cenach.

TeleMobile to zespół ekspertów ds. komunikacji bezprzewodowej obsługujący operatorów telefonii komórkowej, dostawców sprzętu sieciowego i laboratoria testowe. Produkujemy na zamówienie przyrządy i oprogramowanie do testowania sieci radiowej warstwy 1. Gwarantujemy szybki rozwój, wysoką jakość i najwyższą wydajność w atrakcyjnych cenach.

Nasze profesjonalne usługi obejmują projektowanie sieci, konfigurację sprzętu i testowanie sieci, świadczone przez doświadczonych inżynierów RF. Zbudowany w naszej siedzibie w Polsce sprzęt TeleMobile może symulować zaniki sygnału i przekazywanie. Ułatwia to tworzenie złożonych scenariuszy testowych i sprawia, że ​​testowanie w terenie jest bardziej wydajne. Obsługa widma do 6 GHz sprawia, że ​​nasze produkty nadają się do testowania 2G, 3G, LTE, NB-IoT i 5G.

Gmina Miasta Gdańsk

Zadania Biura Informatyki w Gdańsku to przede wszystkim utrzymanie i wdrażanie założeń strategii informatyzacji w Urzędzie i jednostkach organizacyjnych Miasta.

W realizacji zadań Biuro współpracuje ze wszystkimi wydziałami Urzędu, jednostkami organizacyjnymi Miasta oraz z gminami gdańskiego obszaru metropolitarnego, a w szczególności:

- w zakresie opracowywania koncepcji i wdrażania rozwiązań informatycznych usprawniających realizację zadań merytorycznych;
- w zakresie wyznaczania dla rozwiązań informatycznych: standardów, założeń architektonicznych;
- w zakresie opracowywania i wdrażania spójnych polityk bezpieczeństwa informacji;
z jednostkami organizacyjnymi Miasta w zakresie uzyskiwania, utrzymywania i integracji zasobów miejskich infrastruktury informatycznej;
- z organizacjami aktywnymi w obszarze rozwoju społeczeństwa informacyjnego, w szczególności w celu aktywizacji postaw obywatelskich mieszkańców Gdańska;
- z Gdańskim Centrum Informatycznym w zakresie świadczonych usług informatycznych;
- z Wydziałem Kadr i Organizacji, Wydziałem Spraw Obywatelskich i Biurem Rady Miasta Gdańska w zakresie obsługi informatycznej wyborów;
- z Wydziałem Infrastruktury w zakresie ewidencji sprzętu komputerowego, informatycznego oprzyrządowania strukturalnego i przyłączy światłowodowych.

Biuro wykonuje zadania związane z nadzorem nad działalnością Gdańskiego Centrum Informatycznego.

Korzyści dla uczestników klastra

Współpraca

Dostęp do:

Oraz:

Oferty

Jak przystąpić do klastra

Należy zapoznać się z pełną dokumentacją Klastra Interizon, w szczególności:

Wypełnić oraz przesłać w wersji edytowalnej na adres biuro@interizon.pl niżej wymienione dokumenty w celu ich weryfikacji:

Dodatkowo prosimy o przesłanie:

Po otrzymaniu informacji o pozytywnej weryfikacji dokumentów, prosimy o:

INTERIZON - Pomorski Klaster ICT
Gdański Park Naukowo - Technologiczny
Ul. Trzy Lipy 3
80-309 Gdańsk

Prosimy o złożenie czytelnego podpisu na wszystkich dokumentach, z zaznaczeniem imienia i nazwiska oraz funkcji osoby składającej podpis.

Przyjęcie podmiotu w poczet Uczestników Klastra Interizon następuje po doręczeniu kompletu oryginałów dokumentów, na mocy i w dniu podjęcia uchwały Rady Klastra w przedmiocie przyjęcia.

Informacja o podjęciu decyzji w sprawie przyjęcia lub odmowy przyjęcia podmiotu w poczet Uczestników Klastra jest przesyłana w dniu następującym po podjęciu przez Radę Klastra stosownej uchwały.

W przypadku pytań lub niejasności dotyczących przystąpienia, zapraszamy do kontaktu z Biurem Klastra.

Informacje i opłaty

Zgodnie z Umową Trójstronną nr CTWiT/20/2013/U z dnia 1 lipca 2013r roku za wykonywanie usługi na rzecz Klastra, Administratorowi należy się wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie stanowiącej sumę miesięcznych składek należnych od wszystkich aktualnych Uczestników Klastra, w wysokości ustalanej uchwałą Zgromadzenia Członków Klastra. Zgodnie z Aneksem do Umowy trójstronnej z dnia 01.03.2016 r. Fundacja Interizon odpowiada za koordynację działań i wszystkie czynności administracyjno-organizacyjne Klastra Interizon - w tym za fakturowanie i pobieranie od cyklicznych należności składkowych.

Zgromadzenie Członków Klastra, w drodze uchwały nr 8/2012 z dnia 22 listopada 2012r., zatwierdziło następujące wysokości miesięcznych składek netto:

Lp. Podmiot Kwota netto [zł]
1. Duże przedsiębiorstwo 730
2. Średnie przedsiębiorstwa 460
3. Małe przedsiębiorstwa 260
4. Mikroprzedsiębiorstwa 100
5. Inne instytucje 100
6. Instytucje edukacji i nauki 0

Faktury VAT wystawiane są kwartalnie z góry; należności płatne są w terminie 14 dni od dnia wystawienia faktury, przelewem na poniższe konto:

. W tytule przelewu należy wpisać numer faktury.

Dokumenty do pobrania