Uczestnicy
klastra

Lista uczestników

Wybierz kategorie
i/lub wpisz ręcznie

szukaj

szukaj

kategorie

 • Duże przedsiębiorstwa
 • Średnie przedsiębiorstwa
 • Małe przedsiębiorstwa
 • Mikro przedsiębiorstwa
 • Nauka i edukacja
 • Instytucje otoczenia biznesu
 • Administracja
 • Inne

technologie

 • Analityka predykcyjna
 • Awionika
 • Beacons
 • Bezpieczeństwo sieciowe
 • Big Data
 • Biometria
 • Block chain
 • BoostHigh Sp. z o.o.
 • Chmura obliczeniowa
 • Cleantech
 • Connected health
 • Data mining
 • Dostawca API
 • Drony
 • Druk 3D
 • Elektronika półprzewodnikowa
 • Fintech
 • Geoinformatyka
 • Grafika komputerowa
 • Inteligencja tekstowa
 • Inteligentna mobilność
 • Inteligentne miasto
 • Inteligentne pomiary
 • Inteligentny dom
 • Internet rzeczy
 • Komputery kwantowe
 • Mobilne zabezpieczenia
 • Narzędzia e-commerce
 • Narzędzia web/mobile
 • Nauczanie maszynowe
 • NFC
 • OLAP/OLTP
 • Optoelektronika
 • Pojazd elektryczny
 • RFID
 • Roboty przemysłowe
 • Robotyka
 • Robotyka konsumencka
 • Routery i przełączniki
 • Rzeczywistość rozszerzona
 • Sensory
 • Serwery i sieci
 • Silniki oprogramowania
 • Smart grid
 • Systemy wbudowane
 • Systemy zarządzania
 • Sztuczna inteligencja
 • Technologia kosmiczna
 • Technologia satelitarna
 • Technologie bezprzewodowe
 • Tekst na mowę
 • Urządzenia elektroniczne
 • Urządzenia i przyrządy medyczne
 • Wearables
 • Wizja komputerowa

miasto

 • Gdańsk
 • Gdynia
 • Sopot
 • Kwidzyn
 • Tczew
 • Inne

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Gdańsku to publiczna placówka edukacyjna dla młodzieży i dorosłych.
Oferujemy bezpłatną naukę dla młodzieży w technikum i branżowej szkole I stopnia. Dla dorosłych przygotowaliśmy bezpłatną naukę w liceum ogólnokształcącym, szkole policealnej i kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Gdańsku to publiczna placówka edukacyjna dla młodzieży i dorosłych.
Oferujemy bezpłatną naukę dla młodzieży w technikum i branżowej szkole I stopnia. Dla dorosłych przygotowaliśmy bezpłatną naukę w liceum ogólnokształcącym, szkole policealnej i kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

LabFarm sp. z o.o.

Misją LabFarm jest dostarczenie najwyższej jakości mięsa z kurczaka, hodowanego bezpośrednio z komórek, w zrównoważonym i przyjaznym dla zwierząt procesie.

Misją LabFarm jest dostarczenie najwyższej jakości mięsa z kurczaka, hodowanego bezpośredio.
Mięso in vitro mięso z probówki to mięso wyhodowane z komórek zwierzęcych w warunkach laboratoryjnych. Inaczej zwane mięsem hodowanym. Podstawowe zalety produkcji mięsa komórkowego obejmują:
• aspekt etyczny – brak cierpienia zwierząt,
• aspekt bezpieczeństwa żywności – przewidywalna i szybka produkcja
• aspekt środowiskowy – ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, ograniczenie zużycia wody, ograniczenie emisji pestycydów i nawozów sztucznych
• aspekt zdrowotny – eliminacja użycia antybiotyków w procesie produkcji mięsa, ograniczenie ryzyka związanego z kontaktem ze zwierzętami dzikimi i hodowlanymi.

See My Model

Twórz i wdrażaj rozwiązania Augmented Reality szybciej i łatwiej niż kiedykolwiek! Dzięki See My Model możesz poprawić wydajność swojej firmy w zaledwie kilku prostych krokach. Sprawdź jak!

Twórz i wdrażaj rozwiązania Augmented Reality szybciej i łatwiej niż kiedykolwiek! Dzięki See My Model możesz poprawić wydajność swojej firmy w zaledwie kilku prostych krokach. Sprawdź jak!

Crestt sp. z o.o.

Crestt to ponad 150 specjalistów pracujących dla wiodących marek. Dostarczamy rozwiązania oparte o najnowsze technologie oraz wspieramy firmy w zakresie analityki

Crestt powstał w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie ze strony biznesu na zastosowanie nowoczesnych technologii w codziennych działaniach. Naszym celem jest dostarczenie rozwiązań IT opartych o najnowsze rozwiązania technologiczne o niepodważalnej wartości biznesowej.

We współpracy z naszymi Partnerami, stworzyliśmy najwyższej klasy rozwiązania IT. Nasze produkty optymalizują procesy biznesowe w największych polskich firmach, a jednocześnie są dopasowane do indywidualnych potrzeb każdej z nich. Jesteśmy stali w jakości, a elastyczni w podejściu.

Korzyści dla uczestników klastra

Współpraca

Dostęp do:

Oraz:

Oferty

Jak przystąpić do klastra

Należy zapoznać się z pełną dokumentacją Klastra Interizon, w szczególności:

Wypełnić oraz przesłać w wersji edytowalnej na adres biuro@interizon.pl niżej wymienione dokumenty w celu ich weryfikacji:

Dodatkowo prosimy o przesłanie:

Po otrzymaniu informacji o pozytywnej weryfikacji dokumentów, prosimy o:

INTERIZON - Pomorski Klaster ICT
Gdański Park Naukowo - Technologiczny
Ul. Trzy Lipy 3
80-309 Gdańsk

Prosimy o złożenie czytelnego podpisu na wszystkich dokumentach, z zaznaczeniem imienia i nazwiska oraz funkcji osoby składającej podpis.

Przyjęcie podmiotu w poczet Uczestników Klastra Interizon następuje po doręczeniu kompletu oryginałów dokumentów, na mocy i w dniu podjęcia uchwały Rady Klastra w przedmiocie przyjęcia.

Informacja o podjęciu decyzji w sprawie przyjęcia lub odmowy przyjęcia podmiotu w poczet Uczestników Klastra jest przesyłana w dniu następującym po podjęciu przez Radę Klastra stosownej uchwały.

W przypadku pytań lub niejasności dotyczących przystąpienia, zapraszamy do kontaktu z Biurem Klastra.

Informacje i opłaty

Zgodnie z Umową Trójstronną nr CTWiT/20/2013/U z dnia 1 lipca 2013r roku za wykonywanie usługi na rzecz Klastra, Administratorowi należy się wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie stanowiącej sumę miesięcznych składek należnych od wszystkich aktualnych Uczestników Klastra, w wysokości ustalanej uchwałą Zgromadzenia Członków Klastra. Zgodnie z Aneksem do Umowy trójstronnej z dnia 01.03.2016 r. Fundacja Interizon odpowiada za koordynację działań i wszystkie czynności administracyjno-organizacyjne Klastra Interizon - w tym za fakturowanie i pobieranie od cyklicznych należności składkowych.

Zgromadzenie Członków Klastra, w drodze uchwały nr 8/2012 z dnia 22 listopada 2012r., zatwierdziło następujące wysokości miesięcznych składek netto:

Lp. Podmiot Kwota netto [zł]
1. Duże przedsiębiorstwo 730
2. Średnie przedsiębiorstwa 460
3. Małe przedsiębiorstwa 260
4. Mikroprzedsiębiorstwa 100
5. Inne instytucje 100
6. Instytucje edukacji i nauki 0

Faktury VAT wystawiane są kwartalnie z góry; należności płatne są w terminie 14 dni od dnia wystawienia faktury, przelewem na poniższe konto:

. W tytule przelewu należy wpisać numer faktury.

Dokumenty do pobrania