Uczestnicy
klastra

Lista uczestników

Wybierz kategorie
i/lub wpisz ręcznie

szukaj

szukaj

kategorie

 • Duże przedsiębiorstwa
 • Średnie przedsiębiorstwa
 • Małe przedsiębiorstwa
 • Mikro przedsiębiorstwa
 • Nauka i edukacja
 • Instytucje otoczenia biznesu
 • Administracja
 • Inne

technologie

 • Analityka predykcyjna
 • Awionika
 • Beacons
 • Bezpieczeństwo sieciowe
 • Big Data
 • Biometria
 • Block chain
 • BoostHigh Sp. z o.o.
 • Chmura obliczeniowa
 • Cleantech
 • Connected health
 • Data mining
 • Dostawca API
 • Drony
 • Druk 3D
 • Elektronika półprzewodnikowa
 • Fintech
 • Geoinformatyka
 • Grafika komputerowa
 • Inteligencja tekstowa
 • Inteligentna mobilność
 • Inteligentne miasto
 • Inteligentne pomiary
 • Inteligentny dom
 • Internet rzeczy
 • Komputery kwantowe
 • Mobilne zabezpieczenia
 • Narzędzia e-commerce
 • Narzędzia web/mobile
 • Nauczanie maszynowe
 • NFC
 • OLAP/OLTP
 • Optoelektronika
 • Pojazd elektryczny
 • RFID
 • Roboty przemysłowe
 • Robotyka
 • Robotyka konsumencka
 • Routery i przełączniki
 • Rzeczywistość rozszerzona
 • Sensory
 • Serwery i sieci
 • Silniki oprogramowania
 • Smart grid
 • Systemy wbudowane
 • Systemy zarządzania
 • Sztuczna inteligencja
 • Technologia kosmiczna
 • Technologia satelitarna
 • Technologie bezprzewodowe
 • Tekst na mowę
 • Urządzenia elektroniczne
 • Urządzenia i przyrządy medyczne
 • Wearables
 • Wizja komputerowa

miasto

 • Gdańsk
 • Gdynia
 • Sopot
 • Kwidzyn
 • Tczew
 • Inne

DAC S.A.

Jesteśmy zespołem inżynierów i osób rozwiązujących problemy, którzy dostarczają wartość w obszarach IoT, sprzętu, systemów wbudowanych, big data, uczenia maszynowego, DLT, DevOps i inżynierii oprogramowania.

Jesteśmy firmą zajmującą się tworzeniem oprogramowania i integracją sprzętu z doświadczeniem w rozwoju i sprzedaży własnego portfolio produktów, profesjonalnych usługach rozwoju sprzętu i oprogramowania oraz komercjalizacji wyników projektów B+R+I. Jesteśmy Twoim partnerem technologicznym w transformacji cyfrowej.

Farm Frites Poland S.A.

Należymy do czołówki producentów mrożonych frytek w Europie Środkowo-Wschodniej.

Farm Frites Poland została założona w 1993 roku jako wspólne przedsięwzięcie dwóch holenderskich producentów wyrobów ziemniaczanych: Farm Frites B.V. i Aviko B.V. Jesienią 1994 roku, zaledwie 12 miesięcy po rozpoczęciu budowy, nastąpiło otwarcie fabryki i uruchomienie linii produkującej frytki.

Obecnie trzy nowoczesne linie umożliwiają nam wytwarzanie około 50 różnych rodzajów frytek, placków i płatków na zamówienie trzech klientów: McDonald's, Farm Frites oraz Aviko. Zatrudniamy ponad 220 osób, a ilość ziemniaków wykorzystywanych do produkcji w ciągu roku wynosi ponad 250.000 ton.

API-System sp. z o.o.

APISystems Sp. z o. o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą oferującą najnowsze rozwiązania z zakresu informatyki przemysłowej, budowy maszyn i stanowisk produkcyjnych.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom swoich klientów oferujemy Im wysoką jakość usług, a także wspieramy na co dzień swoją wiedzą i doświadczeniem. Tworzymy silną grupę ekspertów zajmujących się kompleksową realizacją inwestycji.

W naszej ofercie znajdziecie Państwo:

Systemy klasy MES,
Systemy wizualizacji i raportowe,
Rozwiązania do monitoring mediów,
Stanowiska wizyjnej kontroli jakości,
Stanowiska montażu automatycznego i półautomatycznego,
Systemy transportowe,
Stanowiska kontroli jakości,
Testery,
Stanowiska zrobotyzowane.

STARTER

Wspieramy młode firmy w rozwoju ich produktów na rynkach lokalnych i międzynarodowych. Przeprowadzamy procesy preakceleracji i inkubacji dla startupów. Oferujemy wyjątkowe przestrzenie biurowe i sale konferencyjno-szkoleniowe. Rozwijamy pasję do przedsiębiorczości wśród młodzieży i ich nauczycieli.

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości stanowi jedną z najistotniejszych instytucji nakierowaną na pomoc w tworzeniu i rozwoju innowacyjnych startupów oraz mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w Gdańsku.

GFP zarządza wysokiej klasy obiektami biurowymi, w tym Gdańskim Inkubatorem Przedsiębiorczości STARTER, który nie tylko jest nowoczesnym budynkiem dostępnym dla startupów i innowacyjnych firm ale przede wszystkim  podejmuje działania, które wspierają edukację przedsiębiorczą oraz przedstawicieli biznesu naszego miasta.

Korzyści dla uczestników klastra

Współpraca

Dostęp do:

Oraz:

Oferty

Jak przystąpić do klastra

Należy zapoznać się z pełną dokumentacją Klastra Interizon, w szczególności:

Wypełnić oraz przesłać w wersji edytowalnej na adres biuro@interizon.pl niżej wymienione dokumenty w celu ich weryfikacji:

Dodatkowo prosimy o przesłanie:

Po otrzymaniu informacji o pozytywnej weryfikacji dokumentów, prosimy o:

INTERIZON - Pomorski Klaster ICT
Olivia Business Centre
Aleja Grunwaldzka 472
80-309 Gdańsk

Prosimy o złożenie czytelnego podpisu na wszystkich dokumentach, z zaznaczeniem imienia i nazwiska oraz funkcji osoby składającej podpis.

Przyjęcie podmiotu w poczet Uczestników Klastra Interizon następuje po doręczeniu kompletu oryginałów dokumentów, na mocy i w dniu podjęcia uchwały Rady Klastra w przedmiocie przyjęcia.

Informacja o podjęciu decyzji w sprawie przyjęcia lub odmowy przyjęcia podmiotu w poczet Uczestników Klastra jest przesyłana w dniu następującym po podjęciu przez Radę Klastra stosownej uchwały.

W przypadku pytań lub niejasności dotyczących przystąpienia, zapraszamy do kontaktu z Biurem Klastra.

Informacje i opłaty

Zgodnie z Umową Trójstronną nr CTWiT/20/2013/U z dnia 1 lipca 2013r roku za wykonywanie usługi na rzecz Klastra, Administratorowi należy się wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie stanowiącej sumę miesięcznych składek należnych od wszystkich aktualnych Uczestników Klastra, w wysokości ustalanej uchwałą Zgromadzenia Członków Klastra. Zgodnie z Aneksem do Umowy trójstronnej z dnia 01.03.2016 r. Fundacja Interizon odpowiada za koordynację działań i wszystkie czynności administracyjno-organizacyjne Klastra Interizon - w tym za fakturowanie i pobieranie od cyklicznych należności składkowych.

Zgromadzenie Członków Klastra, w drodze uchwały nr 8/2012 z dnia 22 listopada 2012r., zatwierdziło następujące wysokości miesięcznych składek netto:

Lp. Podmiot Kwota netto [zł]
1. Duże przedsiębiorstwo 550
2. Średnie przedsiębiorstwa 350
3. Małe przedsiębiorstwa 200
4. Mikroprzedsiębiorstwa 75
5. Inne instytucje 75
6. Instytucje edukacji i nauki 0

Faktury VAT wystawiane są kwartalnie z góry; należności płatne są w terminie 14 dni od dnia wystawienia faktury, przelewem na poniższe konto:

Mbank 34 1140 2017 0000 4002 1301 5984. W tytule przelewu należy wpisać numer faktury.

Dokumenty do pobrania