ICT Proposers’ Day, Bratysława 26-27 września 2016

Zachęcamy do skorzystania z możliwości dofinansowania przez Komisję Europejską wyjazdu na ICT Proposers’ Day, który odbędzie się w dniach 26-27 września 2016 roku w Bratysławie. Wydarzenie to jest organizowane przez Komisję Europejską we współpracy z sieciami NCP i EEN. Podczas spotkania zostaną m.in. omówione tematy nadchodzących konkursów związanych z ICT w programie Horyzont 2020.

Czytaj więcej...

Inżynier procesu dla branży elektronicznej NOWOŚĆ!

Na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej powstał pierwszy w Polsce kierunek studiów podyplomowych, na których kształcić będą się obecni i przyszli inżynierowie procesu w kluczowej dla Pomorza i Polski branży ICT.

Czytaj więcej...

Studia dla inżynierów zapewnienia jakości

Fundacja Edukacyjne Centrum Doskonalenia reprezentująca Pomorski Klaster ICT Interizon oraz firmę Flextronics International Poland uruchomiła wraz z Wydziałem Zarządzania i Ekonomii PG drugą edycję studiów podyplomowych z zakresu jakości w branży technicznej.

Studia „ZAPEWNIENIE JAKOŚCI W BRANŻY TECHNICZNEJ – INNOWACYJNA PRAKTYKA I TEORIA” powstały jako inicjatywa fundacji ECD i firmy Flex (dawniej Flextronics) w ramach Klastra.Po sukcesie pierwszej edycji otwarty został nabór na kolejną. Zajęcia rozpoczną się w październiku 2016 r. i potrwają dwa semestry. Słuchacze otrzymają dyplomy Politechniki Gdańskiej.

Czytaj więcej...

2.000.000 zł na inwestycje w sektor kosmiczny. Otwarcie naboru do akceleratora Space3.ac

Rozpoczęcie naboru do akceleratora technologii kosmicznych ogłosiła podsekretarz stanu Jadwiga Emilewicz wraz z organizatorami przedsięwzięcia – ekspertem w dziedzinie technologii downstream – dr. Krzysztofem Kanawką z firmy Bluedot Solutions i Wojciechem Drewczyńskim z gdańskiego funduszu venture capital – Black Pearls VC. Celem akceleratora jest wsparcie rozwoju krajowego sektora kosmicznego poprzez selekcję i rozwój najlepszych rozwiązań polskiej myśli technicznej i zapewnienie im rynków zbytu oraz finansowania.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie – Zatrudnienie na Stanowisko Członka Zarządu Fundacji Interizon

1.       Wymagania:

1)      Niezbędne:

a)        Wykształcenie wyższe (preferowane ekonomiczne lub techniczne),

b)        Co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe, w tym min. 3-letnie doświadczenie w zarządzaniu ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju przedsiębiorczości lub technologii,

c)         Znajomość języka angielskiego pozwalającego na swobodną komunikację biznesową,

d)        Umiejętność pozyskiwania środków na finansowanie działalności ze źródeł publicznych,

e)        Doświadczenie w zarządzaniu projektami, w tym realizowanymi w konsorcjach składających się z przedsiębiorstw, jednostek naukowych i administracji publicznej,

f)         Obywatelstwo polskie,

g)        Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

h)        Niekaralność za przestępstwa umyślne.

Czytaj więcej...