Zespół

Karolina
Korczyńska
Specjalista ds. Projektów i Administracji

Realizuje działania związane z obsługą Pomorskiego Klastra ICT oraz zadania dot. funkcjonowania Inteligentnej Specjalizacji Pomorza „Technologie interaktywne w środowiskach nasyconych informacyjnie”. Podczas kilkuletniej pracy zawodowej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego, zdobyła doświadczenie w pracy w środowisku międzynarodowym. Koordynowała projekt Pomocy Technicznej w programie Interreg South Baltic 2014-2020, którego celem było prowadzenie Regionalnego Punktu Kontaktowego w województwie pomorskim. Jest osobą ambitną, kreatywną i zawsze nastawioną pozytywnie do realizowanych działań.

karolina.korczynska@interizon.pl +48 518 986 131

Jarosław
Parzuchowski
Prezes Zarządu

Od 2014 roku koordynował działania organizacyjno-administracyjne Centrum Obsługi Klastra. Aktywnie uczestniczył w procesie aplikowania o status Krajowego Klastra Kluczowego oraz Inteligentną Specjalizację Pomorza. Przewodniczący Rady Inteligentnej Specjalizacji „Technologie interaktywne w środowiskach nasyconych informacyjnie”. W latach 2009 – 2015 pracował na Politechnice Gdańskiej gdzie zarządzał projektami inwestycyjnymi o wartości ponad 50 mln zł, w tym powstaniem unikatowego w skali światowej Laboratorium Zanurzonej Wizualizacji Przestrzennej. Pełen pozytywnej energii, zawsze zaangażowany w podejmowane działania. W pracy ceni skuteczność, własną inicjatywę oraz kreatywność.

jaroslaw.parzuchowski@interizon.pl +48 504 817 008

Napisz do nas