Krajowy Klaster Kluczowy

Krajowy Klaster Kluczowy (KKK) to klaster o istotnym znaczeniu dla gospodarki kraju i wysokiej konkurencyjności międzynarodowej; KKK są identyfikowane na poziomie krajowym, m.in. w oparciu o kryteria dotyczące: masy krytycznej, potencjału rozwojowego i innowacyjnego, dotychczasowej i planowanej współpracy oraz doświadczenia i potencjału koordynatora.

Klaster krajowy

Klaster Interizon jest jednym szesnastu Krajowych Klastrów Kluczowych (od 30.09.2016 r.). Przygotowana przez Zarząd Fundacji Interizon aplikacja została wysoko oceniona przez ekspertów Ministerstwa Gospodarki podczas dwóch etapów oceny merytorycznej. Inicjatorem udziału w konkursie i jednocześnie wnioskodawcą była Fundacja Interizon, która pełni rolę Koordynatora Klastra Interizon.

Korzyści z posiadania statusu KKK