O nas

Organizacja i struktura klastra

Pomorski Klaster ICT funkcjonuje jako partnerstwo – wzajemne prawa i obowiązki reguluje „Umowa partnerstwa w ramach pomorskiego klastra ICT” zawarta w Gdańsku 29 października 2009 roku. Przyjęte rozwiązanie pozwoliło na zachowanie dużego stopnia elastyczności, a otwarta i transparentna formuła organizacyjna klastra ICT sprzyja integracji i podejmowaniu dodatkowych działań w poszczególnych obszarach zainteresowań uczestników klastra. Klaster ma charakter otwarty – nowe podmioty podpisują tzw. akt przystąpienia, na podstawie którego, po wcześniejszym uzyskaniu akceptacji Rady Klastra, stają się one Uczestnikiem Klastra.

przejdź
do strony

Wizja, misja, cele

Region pomorski jest ważnym ośrodkiem rozwoju branży ICT w kraju. Aby jednak stale wzmacniać swoją pozycję, branża musi nie tylko dostosowywać się do zmieniających się warunków, ale przede wszystkim wykorzystywać nowe możliwości w momencie, gdy tylko się pojawią. Firmy z sektora ICT stoją przed wyzwaniem nie tylko nadążania za ciągle zmieniającymi się technologiami, potrzebami klientów, a także warunkami prowadzenia biznesu, ale wyprzedzania ich. Konieczne jest tworzenie nowych produktów, nowych firm i przyciąganie nowych inwestycji do regionu w celu zwiększania masy krytycznej, która w dużym stopniu decyduje o konkurencyjności klastra na globalnym rynku. Rzeczywistość ta ukształtowała misję i wizję Pomorskiego Klastra ICT, cztery główne cele strategiczne oraz związane z nimi działania.

przejdź
do strony

Krajowy Klaster Kluczowy

Krajowy Klaster Kluczowy (KKK) to klaster o istotnym znaczeniu dla gospodarki kraju i wysokiej konkurencyjności międzynarodowej; KKK są identyfikowane na poziomie krajowym, m.in. w oparciu o kryteria dotyczące: masy krytycznej, potencjału rozwojowego i innowacyjnego, dotychczasowej i planowanej współpracy oraz doświadczenia i potencjału koordynatora.

przejdź
do strony

Inteligentne Specjalizacje

Koncepcja Inteligentnych Specjalizacji ma na celu wskazanie obszarów o dużym potencjale, specjalizujących się w wybranych dziedzinach nauki i technologii, pracach badawczo-rozwojowych oraz innowacyjnych przedsięwzięciach przyczyniających się do rozwoju gospodarczego województwa, jak również wpływającego na jego konkurencyjność w skali krajowej i międzynarodowej. Wymóg określenia dla każdego regionu listy takich specjalizacji wynika z wytycznych Komisji Europejskiej na nową perspektywę finansową 2014-2020.

przejdź
do strony