O Uczestnikach Klastra

Interizon zrzesza obecnie ponad 130 podmiotów zlokalizowanych na terenie całej Polski, które w sumie zatrudniają blisko 23 tys. osób. Do Klastra należą m.in. jednostki naukowo-badawcze, instytucje otoczenia biznesu oraz przedsiębiorstwa prowadzące działalność w ramach szeroko rozumianego przemysłu elektronicznego, telekomunikacyjnego i informatycznego oraz obszaru automatyki i robotyki.

 

Uczestnicy Klastra z podziałem na branże

 

 

 

Oferta podmiotów Interizon - Pomorski Klaster ICT obejmuje m.in. produkcję wyrobów i podzespołów elektronicznych, tworzenie zaawansowanych produktów IT, świadczenie usług informatycznych i telekomunikacyjnych służących technologiom informacyjnym i komunikacyjnym. Ważnym elementem działalności Klastra są wspólne projekty z dziedziny B+R skierowane na technologie ICT o największym potencjale przemysłowym i komercjalizacyjnym. Uczestnicy Interizon są obecni na rynku krajowym i międzynarodowym zarówno jako podwykonawcy, jak i dostawcy finalnych rozwiązań  o uznanej renomie na rynku krajowym i światowym.